Startsida Umeå kommun
Motioner till kommunfullmäktige

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. Motioner bereds av den verksamhet som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige. Det kan ta viss tid innan en motion kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut, om det krävs omfattande utredning av förslaget. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att kommunfullmäktige genom ett beslut tar ställning till förslaget.

Motioner 2018


Nummer

Datum

Förslagsställare

Motion till kommunfullmäktige

Beslut

5/2018

2018-02-23

Veronica Kerr, KD

Inrätta ett Trygghetens Hus


4/2018

2018-01-31

Tina Myhrberg,
Lennart Johansson, M

Instifta ett stimulansbidrag!


3/2018

2018-01-31

Peder Westerberg, L

Pendlarparkeringar


2/2018

2018-01-18

Saasha Metsärantala, FI

Snabbcykelled för godstågsvaror


1/2018

2018-01-18

Saasha Metsärantala, FI

Väkomna flyktingarna


 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.