Startsida Umeå kommun
Motioner till kommunfullmäktige

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. Motioner bereds av den verksamhet som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige. Det kan ta viss tid innan en motion kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut, om det krävs omfattande utredning av förslaget. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att kommunfullmäktige genom ett beslut tar ställning till förslaget.

Motioner 2018


Nummer

Datum

Förslagsställare

Motion till kommunfullmäktige

Beslut

47/2018

2018-11-15

Lars-Arne Ivert, SD

Utbildningsdag om hederskultur för skolsköterskor och kuratorer


46/2018

2018-11-01

Maja Westling, C

Att bygga i trä


45/2018

2018-10-12

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Koldioxidneutrala transporter


44/2018

2018-10-12

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

En köttfri dag inom Umeå kommun


43/2018

2018-10-12

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Gymnasiemässa i Umeå kommun


42/2018

2018-10-12

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Biobränslen och bioteknikindustriellt centrum i Umeå kommun


41/2018

2018-10-09

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Utveckla kommunens solkarta


40/2018

2018-10-04

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Giftfri vardag i Umeå


39/2018

2018-10-04

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Solpaneler på ishallen


38/2018

2018-10-04

Nasser Mosleh,

Mia Winroth

Gabriel Farrysson

Morgan Flank, MP

Motverka näthat och nät-gromning


37/2018

2018-09-28

Jan Hägglund, AP

Hedra Umeås första offentliga transperson


36/2018

2018-09-24

Saasha Metsärantala, FI

Vidareutveckla kvinnohistoriska museum


35/2018

2018-08-26

Saasha Metsärantala, FI

Bygdepott för förbättrad lokal- och ungdomsdemokrati


34/2018

2018-08-15

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Faktasammanställning mot zogtänkande och antisemitism


33/2018

2018-08-15

Elisabeth Zachrisson,

Elisabet Forsell,

Ulrika Edman, V

Ett maxtak på 15 barn i förskolan


32/2018

2018-08-13

Saasha Metsärantala, FI

Närvaroteam


31/2018

2018-08-13

Saasha Metsärantala, FI

Ledighet vid uppbrottsprocess


30/2018

2018-08-01

Anna-Karin Sjölander, C

Porrfilter i skolan - självklart


29/2018

2018-08-01

Anders Ågren, M,
Peder Vesterberg, L,
Mattias Larsson, C,
Veronica Kerr, KD

Skapa ytterligare närhet och trygghet i kollektivtrafiken


28/2018

2018-07-28

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Handlingsplan mot tro på divergent human evolution


27/2018

2018-07-24

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Joint ventures vid kommunala nybyggnationer


26/2018

2018-07-21

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Demografisk analys som verktyg mot brott och social oro


25/2018

2018-07-17

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Nätpublicera motioner och frågor


24/2018

2018-07-16

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Redovisa Vävens resultat i årsredovisning och delårsrapporter


23/2018

2018-07-13

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Tvåtredjedelsmajoritet för tillsättning av stadsdirektör


22/2018

2018-06-12

Henrik Agerhäll (SD) (-)

Lampskärm till Förintelsens minne


21/2018

2018-05-29

Peder Westerberg, L

Gör Ola Ullsten till hedersmedborgare i Umeå kommun och uppkalla även en gata på stadsdelen Teg i hans minne.


20/2018

2018-05-26

Saasha Metsärantala, FI

Åldersmässigt rättvist försörjningsstöd


19/2018

2018-05-22

Peter Sedlacek, L

Ansök om att bli förvaltningsområde för minoritetsspråket Meänkieli


18/2018

2018-05-18

Gudrun Nordborg, V

Gratis mensskydd till unga


17/2018

2018-05-09

Igor Jonson, M

Skärp kontrollerna av försörjningsstöd


16/2018

2018-05-06

Saasha Metsärantala, FI

Inför skatteschyst


15/2018

2018-05-02

Saasha Metsärantala, FI

Inför 80-90-100-modellen på försök


14/2018

2018-04-22

Saasha Metsärantala, FI

Inrätta kommunfullmäktiges geografiutskott


13/2018

2018-04-22

Saasha Metsärantala, FI

Underlätta kompetensförsörjningen


12/2018

2018-04-16

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Ta fram en antirasistisk ordlista med språkdirektiv


11/2018

2018-04-09

Åsa Bäckström, V,
Ellika Nordström, (MP) (-)

Klimatmål nu


10/2018

2018-04-06

Åsa Bäckström, V

Säkra äldreomsorgen, utbildning på arbetstid


9/2018

2018-03-30

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Stoppa IMÄI från att hyra kommunala lokaler


8/2018

2018-03-27

Vänsterpartiet

Åtgärder för minskad barnfattigdom


7/2018

2018-03-20

Henrik Agerhäll, (SD) (-)

Kognitionstesta brottsbelastade etniska grupper


6/2018

2018-03-06

Anna-Karin Sjölander, C

Mentorskap för nyutexaminerade lärare


5/2018

2018-02-23

Veronica Kerr, KD

Inrätta ett Trygghetens Hus


4/2018

2018-01-31

Tina Myhrberg,
Lennart Johansson, M

Instifta ett stimulansbidrag!


3/2018

2018-01-31

Peder Westerberg, L

Pendlarparkeringar


2/2018

2018-01-18

Saasha Metsärantala, FI

Snabbcykelled för godstågsvaror

Beslut

1/2018

2018-01-18

Saasha Metsärantala, FI

Väkomna flyktingarna


 

Sidan har granskats 2018-09-26

Sidans kortadress: www.umea.se/motioner

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.