Startsida Umeå kommun

Motioner 2013

Nummer

Datum

Inlämnat av

Motion till kommunfullmäktige

Beslut

13/2013

2013-12-19

Mattias Larsson, C

Giftfri kommun

Beslut

12/2013

2013-11-07

Allians för Umeå

Inför Socialrådgivning på nätet

Beslut

11/2013

2013-06-11

Sven-Olov Edvinsson, C

Gång- och cykelväg Ansmark-Stöcksjö

Beslut

10/2013

2013-06-07

Vänsterpartiet

Umeå - Fristad för kulturarbetare

Beslut

9/2013

2013-05-30

Elmer Eriksson,
Ulla Löfgren,
Greger Knutsson,
Igor Jonsson, M

Omsorgsledare i Umeå kommun

Beslut

8/2013

2013-05-22

Miljöpartiet de gröna i Umeå

Ställningstagande för hållbarhet

Beslut

7/2013

2013-05-08

Allians för Umeå

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå

Beslut

6/2013

2013-03-25

Nasser Mosleh,
Ellika Nordström,
Patrik Hockum, MP

Umeå en grön och medveten stad som vill mer

Beslut

5/2013

2013-03-14

Sven-Olov Edvinsson, C

Formerna för förbättrat smittskydd och sprutbytesprogram i Umeå

Beslut

4/2013

2013-02-13

Nasser Mosleh, MP,
Mattias Larsson, C

Stimulera biogasproduktion i Umeåregionen

Beslut

3/2013

2013-01-29

Veronica Kerr,
Anders Sellström,
Helen Edlund,
Sture Eriksson, KD

Alkoholfri klass i högstadieskolan

Beslut

2/2013

2013-01-14

Patrik Hockum, MP

Hittegods i centrum

Beslut

1/2013

2013-01-11

Jan Hägglund,
Patrik Brännberg,
Tomas Westerström, RSE

Bygg en anläggning för att rena dagvattnet som rinner ner i Nydalasjöns norra del

Beslut

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.