Startsida Umeå kommun

Motioner 2014

Nummer

Datum

Inlämnat av

Motion till kommunfullmäktige

Beslut

21/2014

2014-12-09

Folkpartiet

Upprättande av tillfälliga bostäder i moduler för att klara kommunens åtagande gällande mottagande av flyktingar

Beslut

20/2014

2014-11-26

Anna-Karin Sjölander, C

Bevara och utveckla förutsättningarna för trädgårdsodling i städerna

Beslut

19/2014

2014-11-25

Emma Strömberg, FP

Inför ett parallellt kösystem för studentbostäder

Beslut

18/2014

2014-10-04

Ulrika Edman, V

Kostnadsfritt boendestöd

 

17/2014

2014-10-30

Anna-Karin Sjölander, C

Natthärbärge för minskade kostnader, mänskligt och ekonomiskt

Beslut

16/2014

2014-09-23

Arbetarpartiet

Tre-årigt försök med gratis busstrafik

Beslut

15/2014

2014-09-10

Mattias Larsson, C

Låt kommunanställda med små barn börja klockan åtta

Beslut

14/2014

2014-09-09

Mattias Larsson, C

Återställ kommunens stöd till enskilda vägar

Beslut

13/2014

2014-09-02

Mattias Larsson, C

Gröna Linjen - för en starkare region

Beslut

12/2014

2014-09-01

Peder Westerberg, FP

Bygg en gästhamn i centrala Umeå

 

11/2014

2014-08-22

Veronica Kerr, KD

Låt second hand butiker slippa renhållningsavgiften

Beslut

10/2014

2014-08-15

Mattias Larsson, C

Kommunens framtida hantering av Omsorgstagares pengar

Beslut

9/2014

2014-08-08

Peder Westerberg, FP

Teg den bortglömda stadsdelen

Beslut

8/2014

2014-06-23

Anders Ågren, M

Nästa statliga kasino till Umeå

Beslut

7/2014

2014-05-27

Veronica Kerr, KD

Inför en elevhälsogaranti i Umeå kommun

Beslut

6/2014

2014-05-21

Mattias Larsson, C

Ingen olaglig mat med läkemedelrester i kommunens kök

Beslut

5/2014

2014-04-22

Anders Ågren,
Stefan Nordström, M

Kameraövervakning av perrongförbindelsen och tunneln vid Umeå Centralstation

Beslut

4/2014

2014-03-03

Patrik Hockum, MP

Bussar med låggolv och dubbla barnvagnsplatser

Återtagen

3/2014

2014-02-27

Mattias Larsson, C

Skärpta miljö- och djurskyddskrav på maten som serveras i kommunens verksamheter

Beslut

2/2014

2014-01-23

Kristdemokraterna

Mer idrott i skolan

Beslut

1/2014

2014-01-03

Lennart Degerliden, FP

Återinför hundskatten

Beslut

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.