Startsida Umeå kommun

Motioner 2015

Nummer

Datum

Inlämnat av

Motion till kommunfullmäktige

Beslut

53/2015

2015-12-22

Ulrika Edman,
Gudrun Nordborg, V

Gender Budgeting - Jämställdhetsintegrerad budgetering

Beslut

52/2015

2015-12-21

Peter Sedlacek, L

Gör utnämning av hedersmedborgare mera transparent

Beslut

51/2015

2015-12-21

Petter Nilsson, SD

Lägg ner Kvinnohistoriskt museum

Beslut

50/2015

2015-12-04

Veronica Kerr, KD

Nollvision mot självmord - oavsett ålder!

Beslut

49/2015

2015-12-02

Åsa Bäckström, V,
Ellika Nordström, -

Klimatbudget för Umeå

 

48/2015

2015-11-26

Nasser Mosleh, MP

Policy mot rasism och främlingsfientlighet

 

47/2015

2015-11-24

Lotta Holmberg, L

Årstidshemtjänst

Beslut

46/2015

2015-11-19

Miljöpartiet

Stödspar

Beslut

45/2015

2015-11-18

Lykke Brodin,
Filip Hallbäck, FI

Uppmärksamma IDAHOT och Transgender Day of Remembrance

Beslut

44/2015

2015-11-18

Lykke Brodin,
Filip Hallbäck, FI

Veganmånad inom kommunal verksamhet

Beslut

43/2015

2015-11-16

Ulrika Edman, V

Sprututbyte - för en jämlik hälsa

Beslut

42/2015

2015-11-11

Miljöpartiet

Fossilfritt Sverige

Beslut

41/2015

2015-11-10

Ulrika Edman,
Lasse Jacobson, V

Buss till Väven

Beslut

40/2015

2015-10-28

Moderaterna

Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning

Beslut

39/2015

2015-10-27

Ulrika Edman, V

Gratis kollektivtrafik upp till 13 år

 

38/2015

2015-10-26

Arijan Kan,
Ulrika Edman, V

Utred möjligheten att slopa karensdagen inom förskola, skola, funktionshinder, äldreomsorg

Beslut

37/2015

2015-10-23

Folkpartiet

Ansök om att bli förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Beslut

36/2015

2015-10-19

Petter Nilsson, SD

Förbjud tiggeri i Umeå kommun, utökat område

Beslut

35/2015

2015-10-19

Elisabeth Zackrisson, V

Barnvänliga Äldreboenden med bredbandsuppkoppling

Beslut

34/2015

2015-10-15

Ulrika Edman,
Åsa Bäckström, V

6 timmars arbetsdag även inom hemtjänsten

Beslut

33/2015

2015-10-12

Elin Jonsson, M

Demokratiarbete på skolor

Beslut

32/2015

2015-10-02

Ulrika Edman, V

Barns säkerhet vid Väven

Beslut

31/2015

2015-10-01

Lennart Arvidson, V,
Ellika Nordström, (-)

Sportotek i Umeå

Beslut

30/2015

2015-09-25

Lykke Brodin,
Filip Hallbäck, FI

Nollvison mot utbrändhet

Beslut

29/2015

2015-09-16

Anna-Karin Sjölander, C,
Ulrika Edman, V

Krisboende i Umeå

Beslut

28/2015

2015-09-10

Tina Myhrberg, M

Karriärtjänst för Umeå kommuns undersköterskor

Beslut

27/2015

2015-09-10

Ulrica Westerlund,
Peder Westerberg,
Peter Sedlacek, FP

Utveckla ett formaliserat arbete på plats i Rumänien

Beslut

26/2015

2015-09-02

Gudrun Nordborg, V

Kollektivhus ett tryggt och hållbart boende såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt

Beslut

25/2015

2015-09-01

Åsa Bäckström,
Mattias Sehlstedt, V

Begränsa bilismen - för bättre luft i Umeå

Beslut

24/2015

2015-08-31

Arijan Kan,
Ulrika Edman, V

Avskaffad karensdag inom förskola, skola, funktionshinder och äldreomsorg

Beslut

23/2015

2015-08-25

Elin Jonsson, M

Utökade serveringstillstånd för Umeås restauranger

Beslut

22/2015

2015-08-20

Petter Nilsson, SD

Subventionera halkskydd för pensionärer

Beslut

21/2015

2015-08-13

Elisabeth Zachrisson, V

Skolgång för barn till särskilt utsatta EU-medborgare

Beslut

20/2015

2015-07-17

Filip Hallbäck (FI)

Utbildningsdag om antiziganism

Beslut

19/2015

2015-06-10

Lycke Brodin,
R Fjällström,
Filip Hallbäck, FI

Utredning om avgiftsfri kollektivtrafik på prov år 2017

Beslut

18/2015

2015-05-25

Petter Nilsson, SD

Förbjud tiggeri i Umeå

Beslut

17/2015

2015-05-06

Filip Hallbäck, FI

HBTQ-råd i Umeå kommun

Beslut

16/2015

2015-05-06

Lykke Brodin,
Filip Hallbäck, FI

Inrätta en tredja ruta gällande könsalternativ på kommunala blanketter

 

15/2015

2015-05-06

Filip Hallbäck, FI

MR-råd i Umeå kommun

Beslut

14/2015

2015-04-28

Ulrika Edman, V,
Lykke Brodin, FI,
Ellika Nordström, -

Klimatsmart och hälsofrämjande mat som norm

Beslut

13/2015

2015-04-16

Emma Strömberg, FP

Könsneutrala toaletter

Beslut

12/2015

2015-04-15

Filip Hallbäck, FI

Ansökan om medlemskap i ECCAR

Beslut

11/2015

2015-03-30

Birger Andersson, SD

Bostäder åt hemlösa

Beslut

10/2015

2015-03-18

Miljöpartiet

Inför e-förslag på kommunens hemsida

Beslut

9/2015

2015-02-17

Ulrika Edman,
Åsa Bäckström, V

Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen

Beslut

8/2015

2015-02-13

Filip Hallbäck, Fi

En förstärkning av kommunens antirasistiska arbete

Beslut

7/2015

2015-02-12

Elmer Eriksson,
Igor Jonsson, M

Samverkan kring inrätta ett beroendecentrum

Beslut

6/2015

2015-02-04

Ulrika Edman,
Jan-Olov Carlsson, V

Inomhuslekplats i gamla biblioteket

Beslut

5/2015

2015-01-26

Arijan Kan,
Lasse Jacobsson, V

Vita jobb i Umeå kommun

Beslut

4/2015

2015-01-16

Peder Westerberg,
Ulrica Westerlund, FP

Samverka för inrättandet av en mobil äldreakut

Beslut

3/2015

2015-01-13

Ulrika Edman,
Åsa Bäckström, V

Umeå behöver en HBTQ-policy

Beslut

2/2015

2015-01-09

Emma Strömberg, FP

HBT-certifiera kommunal verksamhet

Återtagen

1/2015

2015-01-08

Emma Strömberg, FP

Studentmedarbetare

 

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.