Startsida Umeå kommun

Motioner 2017


Nummer

Datum

Förslagsställare

Motion till kommunfullmäktige

Beslut

50/2017

2017-12-31

Henrik Agerhäll, (-)

Inför Staffanstorpsmodellen för tvångsplacerade asylutlänningar


49/2017

2017-12-31

Henrik Agerhäll, (-)

Polisanmäl de som bidragsfuskar genom åldersljug


48/2017

2017-12-18

Mattias Larsson, C

Fyll kommundelskontoren med verksamhet

Beslut

47/2017

2017-12-18

Saasha Metsärantala, FI

Upphandlingar mot sexuella trakasserier


46/2017

2017-12-11

Elisabeth Zackrissson, Ulrika Edman, V

Resurscentrum för genus och jämställdhet


45/2017

2017-12-11

Petter Nilsson, SD

Inför integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Umeå kommun


44/2017

2017-11-13

Mattias Larsson,
Anna-Karin Sjölander, C

Inför förmånscykel för kommunanställda

Beslut

43/2017

2017-10-30

Saasha Metsärantala, FI

Vidareutveckling av Frizon

Beslut

42/2017

2017-10-17

Saasha Metsärantala, FI

Avloppsrening av läkemedelsrester


41/2017

2017-10-17

Saasha Metsärantala, FI

Enhetlig taxa för kollektivtrafiken inom hela kommunen

Beslut

40/2017

2017-10-17

Saasha Metsärantala, FI

Cykelplatser i kommunala parkeringshus

Beslut

39/2017

2017-10-09

Saasha Metsärantala, FI

Regnbågsfärgade övergångställen


38/2017

2017-09-27

Petter Nilsson, SD

Seniorrabatt inom kollektivtrafiken

Beslut

37/2017

2017-09-25

Saasha Metsärantala, FI

Fördjupat samarbete med landstinget för ungas psykiska hälsa


36/2017

2017-09-21

Petter Nilsson, SD

Förbjud tiggeri i Umeå

Beslut

35/2017

2017-09-02

Henrik Agerhäll, (-)

Behandla alla partier lika i skolan

Beslut

34/2107

2017-08-30

Peder Westerberg, L

Gästhamnar i hela Umeåregionen

Beslut

33/2017

2017-08-22

Lennart Arvidsson,
Åsa Bäckström,
Jan-Olov Carlsson, V

Arbetstidsförkortning enligt 3-3 modellen

Beslut

32/2017

2017-08-20

Veronica Kerr, KD

Fler äldreboenden med större möjligheter

Beslut

31/2017

2017-08-08

Henrik Agerhäll, (-)

Behandla kristna och muslimska förskolor lika

Beslut

30/2017

2017-08-04

Saasha Metsärantala, FI

Språkligt flexibla tangentbordsinställningar

Beslut

29/2017

2017-06-29

Saasha Metsärantala, FI

Låt stadsdirektören bli kommundirektör


28/2017

2017-06-29

Saasha Metsärantala, FI

Nya vänorter för fredens skull


27/2017

2017-06-19

Saasha Metsärantala, FI

Kommunalt stöd till företagande mot utanförskap

Beslut

26/2017

2017-06-15

Henrik Agerhäll, (-)

Inriktningsprogram för Umeås befolkningspolitik


25/2017

2017-06-10

Henrik Agerhäll, (-)

Ingen Bostadenutförsäljning innan valet

Beslut

24/2017

2017-06-09

Henrik Agerhäll, (-)

Flagga även för den mest utsatta minoritetsgruppen


23/2017

2017-06-03

Henrik Agerhäll, (-)

Inga ockupationsflaggor på Sveriges nationaldag


22/2017

2017-05-31

Anders Ågren, M

Hedra Umeås veteraner

Beslut

21/2017

2017-05-26

Anna-Karin Sjölander, C

Huskurage - räddar liv och förebygger våld


20/2017

2017-05-02

Saasha Metsärantala, FI

Föreningsbidrag till landsbygdsutveckling

Beslut

19/2017

2017-04-25

Veronica Kerr, KD

Tillgänglig och kostnadsfri influensavaccination


18/2017

2017-04-24

Anna-Karin Sjölander, C

Införande av en stadsodlingsnorm


17/2017

2017-04-24

Petter Nilsson, SD

Ett demokratiskt Umeå


16/2017

2017-04-19

Henrik Agerhäll, (-)

Informationstavla "Entartete Kunst" kretsande kring förföljd Umeåkonstnär


15/2017

2017-04-18

Saasha Metsärantala, FI

Skolfam i Umeå kommun

Beslut

14/2017

2017-04-10

Petter Nilsson, SD

E-förslag

Beslut

13/2017

2017-04-06

Centerpartiet

Plan för bostadsbyggande i hela Umeå kommun


12/2017

2017-04-05

Peder Westerberg, L

Välkomna Örnsköldsvik

Beslut

11/2017

2017-03-29

Ulrika Edman, V

Låt Apberget återuppstå på Östra Ersboda


10/2017

2017-03-27

Ulrika Edman,
Lasse Jacobson, V

Lokalbuss och färdtjänst


9/2017

2017-03-10

Elsa Andersson Hedkvist, V

Förbättrad tillgänglighet i kommunfullmäktie


8/2017

2017-02-24

Henrik Agerhäll, SD

Angiveripengar på utlänningsförbrytare


7/2017

2017-02-13

Ulrika Edman,
Lasse Jacobsson, V

Bygg socialtjänstens Hus


6/2017

2017-02-09

Anders Ågren, M

Umeå kommun borde flagga med svenska flaggan på Veterandagen den 29 maj


5/2017

2017-01-14

Henrik Agerhäll, SD

Stoppa uppdragsersättningen till Umeå Folkets Husförening


4/2017

2017-01-12

Henrik Agerhäll, SD

Minnesdag för bolsjevikernas offer - temadag i skolan


3/2017

2017-01-12

Anders Ågren, M

Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid


2/2017

2017-01-02

Peder Westerberg, L

Styrning av kommunala bolag


1/2017

2017-01-02

Henrik Agerhäll, SD

Kommunen ska ej anställa asylsökande

Beslut

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.