Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 29 maj

Interpellationer och frågor färdigställs normalt fredag innan sammanträdet.
Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

 1. Justering
 2. Interpellation: Varför uppmuntra EU-migranter att komma hit?
 3. Interpellation: Hur många "papperslösa flyktingar" går i skolan?
 4. Interpellation: Flytta personal från ensamkommande till äldreomsorg?
 5. Interpellation: Planeras för terrorsäkring när Rådhustorget och Vasaplan i Umeå byggs om?
 6. Fråga: "Vallgraven" på nya Rådhustorget
 7. Fråga: Har S lagt ner Mansmottagningen utan att informera nämnden?
 8. Motion 48/2015: Policy mot rasism och främlingsfientlighet
 9. Motion nr 39/2016: Sälj samtliga semesterlägenheter som Umeå kommun äger i Hemavan
 10. Motion nr 1/2017: Kommunen ska inte anställa asylsökande
 11. Remiss: En gemensam bussgodsorganisation i Norrland
 12. Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2017–2024
 13. Valärenden

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
mejl

Sidan har granskats 2017-05-17

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.