Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 23 april

Hela ärendelistan, med interpellationer och frågor, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Miljöförstöring som branden vid reningsverket i Täfteå inneburit; A-K Sjölander (C)
 3. Interpellation: Hög tid att förbättra tillgången på lokaler för musik och teater runt om i Umeå kommun; S-O Edvinsson (C)
 4. Interpellation: Bagdad-Brå, mutor och Somalia Bandy;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 5. Interpellation: Förekomsten av narkotika på alla Umeås högstadieskolor; Elmer Eriksson (M)
 6. Interpellation: Säker hantering av läkemedel inom kommunens boenden; Veronica Kerr (KD)
 7. Interpellation: Tillgänglighet i fullmäktigesalen;
  Saasha Metsärantala (FI)
 8. Interpellation: Kommer (S) i Umeå att förbjuda vissa bilar i centrum? Peder Westerberg (L)
 9. Fråga: Järnvägsövergången i Holmsund igen; Peter Sedlacek (L)
 10. Fråga: Avstängning av anställd; Jan Hägglund (AP)
 11. Fråga: Att prata om öppenhet men inte informera kommunstyrelsen? Ulrika Edman (V)
 12. Järnväg till Obbola? Saasha Metsärantala (FI)
 13. Fråga: Räknas hemtjänstens restid? Saasha Metsärantala (FI)
 14. Fråga: Bör välfärdsnämnderna kompenseras för kaoset med det nya personalsystemet? Gudrun Nordborg (V)
 15. Fråga: Fler alternativ avseende barnomsorg? Veronica Kerr (KD)
 16. Fråga: Ägnade du dig åt svartmålning av Umeå hösten 2017?
  Anders Ågren (M)
 17. Fråga: Västra länken; Peder Westerberg (L)
 18. Motion 13/2015: Könsneutrala toaletter; Emma Strömberg (L)
 19. Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda att träna på arbetstid; Anders Ågren (M)
 20. Motion 8/2017: Angiveripengar på utlänningslagsförbrytare;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 21. Motion 20/2017: Föreningsbidrag till landsbygdsutveckling;
  Saasha Metsärantala (FI)
 22. Motion 25/2017: Ingen Bostadenutförsäljning innan valet;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 23. Motion 34/2017: Gästhamnar i hela Umeåregionen;
  Peder Westerberg (L)
 24. Motion 38/2017: Seniorrabatt inom kollektivtrafiken; Petter Nilsson (SD)
 25. Motion 48/2017: Fyll kommundelskontoren med verksamhet;
  Mattias Larsson (C)
 26. Motion 2/2018: Snabbcykelled för godstågsvaror;
  Saasha Metsärantala (FI)
 27. Redovisning av motioner 2018:1
 28. Uppdatering av Avfallsplan 2020
 29. Tillstyrkan vindkraftetablering Botsmark
 30. Breddat ägande BioEndev
 31. Nya bolag inom BioEndev
 32. Val av styrelse till BioEndev Production AB och BioEndev Solution AB
 33. Fyllnadsval till styrelsen för Kvarken Link AB (Midway Alignment)
 34. Val av ordförande och vice ordförande 2018 i nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster
 35. Fyllnadsval efter ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden;
  Christer Vredin (KD)
 36. Avsägelse: ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ledamot i Vakin och Umeva, ersättare i jämställdhetsutskottet och valnämnden; Thomas Fritz (MP)
 37. Avsägelse: ledamot i byggnadsnämnden; Roger Persson (L)
 38. Anmälningsärenden 2018-04-23

Informationsärenden (preliminära tider)

Kommunrevisorerna informerar 13.15.

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2018-04-23

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.