Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 27 november

Hela ärendelistan, med interpellationer och frågor, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

 1. Justering
 2. Interpellation: Demokratiska aspekter kring nytt försök till utförsäljning från AB Bostaden
 3. Interpellation: Bör vi uppmärksamma att 100 år gått sedan folkmordsbolsjevikernas statskupp?
 4. Interpellation: Social oro i vissa bostadsområden
 5. Interpellation: Parkeringsavgift via kontanter och kort
 6. Interpellation: Arbeta med demografin bakom social oro
 7. Interpellation: Oklarheter och hemligstämpling vid upphandlingsförfarande
 8. Interpellation: Statligt bidrag mot segregation
 9. Interpellation: Personalfrågor avseende fritidsgårdarna
 10. Fråga: Skolskjutsar
 11. Fråga: Kommunens förberedelser mot skabbangrepp
 12. Fråga: Nya "vallgravar" på rådhustorget
 13. Fråga: Kommer (S) att verka för statsbidragets intentioner och låta ungdomarna stanna i Umeå?
 14. Fråga: ABF och Västerpartiet hyllar folkmordsbolsjevikerna
 15. Motion 53/2015: Gender budgeting
 16. Motion 14/2016: Nej till storregion
 17. Motion 20/2016: Återvändandeteam
 18. Motion 23/2016: Stoppa skatteflykten av kommunala medel
 19. Motion 32/2016: Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner
 20. Motion 33/2016: Divestering: Nej till investering av kommunala medel i fossila bränslen
 21. Motion 38/2016: Ökad valfrihet och mångfald inom daglig verksamhet (LSS)
 22. Motion 4/2017: Minnesdag för bolsjevikernas offer, temadag i skolan
 23. Motion 27/2017: Kommunalt stöd till företagande mot utanförskap
 24. Motion 36/2017: Förbjud tiggeri i Umeå
 25. Uppdatering: Strategi för jämställdhetsarbete
 26. Revidering av reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden, tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
mejl

Sidan har granskats 2017-11-17

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.