Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden

Hela ärendelistan, med interpellationer och frågor, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Dags för kommunfullmäktiges ordförande att avgå, Henrik Agerhäll (–)
 3. Interpellation: När kommer Thorénavtalen på fullmäktiges bord,
  Henrik Agerhäll (–)
 4. Interpellation: Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter,
  Jan Hägglund (AP)
 5. Interpellation: Hur stor volym av arbetet utförs av intermittent anställda, Jan Hägglund (AP)
 6. Interpellation: När ska Umeå kommun åtgärda de hälsofarliga skollokalerna, Åsa Bäckström (V)
 7. Interpellation: Prata rasism i skolan, Saašha Metsärantala (FI)
 8. Interpellation: Kameraövervakning av utsatta platser, Anders Ågren (M)
 9. Interpellation: Färre musikscener i Umeå, Peder Westerberg (L)
 10. Fråga: När ska miljö- och hälsoskyddsnämnden ta sitt ansvar för de ohälsosamma badvattnet i navets badbassänger, Åsa Bäckström (V)
 11. Fråga: Kan en förälder vara yngre än 20 år?, Peder Westerberg (L)
 12. Fråga: Vilka olika rederier och andra försäljare har representanter för Umeå kommun eller UKF kontaktat, för andra och billigare lösningar än Midway Alignment, Jan Hägglund (AP)
 13. Motion 28/2016: Pedagogpris, Elin Jonsson (M)
 14. Motion 30/2017: Språkligt flexibla tangentbordsinställningar, Saašha Metsärantala (FI)
 15. Motion 31/2017: Behandla kristna och muslimska förskolor lika,
  Henrik Agerhäll (–)
 16. Motion 32/2017: Fler äldreboenden med större möjligheter, Veronica Kerr (KD)
 17. Motion 35/2017: Behandla alla partier lika i skolan, Henrik Agerhäll (–)
 18. Motion 40/2017: Cykelplatser i kommunala parkeringshus, Saašha Metsärantala (FI)
 19. Överklagande: Detaljplan för östra delen av Dragonfältet, Umeå 5:1 med flera
 20. Ändring av tekniska nämnden och byggnadsnämndens reglementen
 21. Revidering: Handlingsplan mot hemlöshet 2018–2021
 22. Valärenden
 23. Anmälningsärenden

Informationsärenden (preliminära tider)

13.00 – Kommunrevisionen informerar
13.15 – Umeå pensionärsråd informerar
13.25 – Folkhälsorådet informerar
13.35 – Funktionshinderrådet informerar

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2018-01-22

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.