Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 25 september

Hela ärendelistan, med interpellationer och frågor, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

 1. Justering
 2. Interpellation: Bör vi flagga för den mest utsatta minoriteten?
 3. Interpellation: Skillnad på kristna och muslimska förskolor?
 4. Interpellation: Oklarheter i underlag angående utförsäljning från AB Bostaden till Heimstaden
 5. Interpellation: Riktade rekryteringsåtgärder i Umeå kommun?
 6. Interpellation: Vilka "rasistiska organisationer" vill Umeå kommun förbjuda?
 7. Interpellation: Ett ökat antal bussresor kan kanske vara bra för miljön
 8. Interpellation: Kvarstår besparingskravet inom äldrenämndens ansvarsområde
 9. Interpellation: Kvacksalveri i Umeå kommun
 10. Interpellation: Gränsöverskridande samarbete inom Barentsregionen
 11. Fråga: Utförsäljning av Bostadslägenheter, en fråga för kommunfullmäktige
 12. Fråga: Skolskjutsar
 13. Fråga: Arbetsmiljön i Umeå kommuns ledning
 14. Fråga: Var försvann affischeringstavlorna i centrala Umeå?
 15. Fråga: Gör äldrenämnden smygbesparingar på aktivitetssamordnare och rehabassistenter i strid med nämndens beslut?
 16. Fråga: Var ligger ansvaret för de uppkomna brister och kostnader som det nya personalsystemet orsakat?
 17. Fråga: Vem ansvarar för elevernas arbetsmiljö på Västra Gymnasiet?
 18. Fråga: Kommer kommunfullmäktige få besluta om nytt EU-migranthärbärge?
 19. Fråga: Astridgårdens framtid
 20. Fråga: Är en segregation av språkintroelever lämpligt för integrationen?
 21. Fråga: Kommunens vilja att utvecklas
 22. Fråga: Etanolförsäljningen vid Bildmuseets konstfredag
 23. Fråga: Framtida medfinansiering av UR nära?
 24. Motion 34/2016: Registrering av EU-migranter för deportation
 25. Motion 5/2017: Stoppa uppdragsersättningen till Umeå Folkets Husförening
 26. Motion 11/2017: Låt Apberget återuppstå på Östra Ersboda
 27. Valkrets- och valdistriktsindelning inför kommunfullmäktigeval 2018
 28. Genomförande- och medfinansieringsavtal Norrbotniabanan
 29. Nytt sorteringssystem för hushållsavfall
 30. Ny medlem i Samordningsförbundet Umeåregionen
 31. Avsägelse: ersättare i äldrenämnden, Lena Håglin (FI)
 32. Avsägelse: ordförande i Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system
 33. Fyllnadsval: ersättare i för- och grundskolenämnden, Tiina Kumpula (FI)
 34. Fyllnadsval: ersättare i fritidsnämnden, Tova Andersson (V)
 35. Fyllnadsval efter ledamot i individ- och familjenämnden, Ingrid Gustafsson (S)
 36. Fyllnadsval: ledamot i AB Bostaden i Umeå med dotterbolag, Veronica Hultman (S)
 37. Fyllnadsval: nämndeman i Umeå tingsrätt, ledamot i Inab, Umeå Hamn AB, Umeå Vagnsverkstad AB, Daniel Nyström (V)
 38. Anmälningsärenden 2017-09-25

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
mejl

Sidan har granskats 2017-09-22

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.