Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 24 april 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Starttid

Del 1 (förmiddag):

0:00:10

Upprop

0:03:00

Justering

0:03:40

Interpellation: Hur många utlänningslagsförbrytare får ekonomiskt bistånd?

0:08:40

Interpellation: Kriterier för stöd till politiska ungdomsförbund

0:16:45

Interpellation: Aktuellt tvinga på skolor oönskade utlänningar?

0:18:15

Interpellation: När blir Umeå kommuns handlingsplan mot vålds­bejakande extremism färdig?

0:36:10

Interpellation: Resekostnaderna i Umeå kommun

1:04:40

Motion 29/2016: Kommunal åldersprövning av EKB

1:35:30

Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2 nedan)


Starttid

Del 2 (eftermiddag):

0:00:30

Motion 3/2017: Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid (fortsättning från förmiddagen, filmklipp 1 ovan)

0:41:00

Information från kommunrevisionen

0:47:30

Yttrande över remiss: Förslag om att bilda regionkommun

1:18:30

IT-strategi för Umeå kommun

1:30:00

Strategi för e-service i Umeå kommun

1:30:25

Policy för hållbar IT

1:32:35

Antagande: Detaljplan för del av Ön 2:13 med flera

1:51:10

Redovisning av motioner 2017:1

1:52:25

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:57:30

Interpellation: Resekostnaderna i de kommunala bolagen

2:03:20

Interpellation: IS-krigare till Umeå

2:17:00

Interpellation: Umeå kommuns satsning på sina politiker

2:38:50

Interpellation: Varför vill (S) sälja Scharinska?

3:17:10

Interpellation: Nya Vasaplan, hög mysfaktor och låg trafiksäkerhet?

3:41:45

Interpellation: Bör vi informera om bolsjevikernas förintelseläger?

3:44:00

Interpellation: Hjälper kommunen polisen fånga in svartarbetande illegala?

3:45:30

Interpellation: Demografisk profil och 200 000-målet

3:46:30

Fråga: Planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan i Holmsund igen. Har det hänt något?

3:52:15

Fråga: 15 barn per grupp, gäller inte demokratiskt fattade beslut?


Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-04-24#1.mp3 73.4 MB

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.