Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 27 mars 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Starttid

Del 1 (förmiddag):

(Tekniska problem med de automatiska kamerorna i början av det här klippet. Talarstolen är inte inzoomad de första två timmarna.)

0:00:00

Upprop

0:02:25

Justering

0:03:15

Interpellation: Tidigare betyg ökar motivationen i skolan

1:02:55

Årsredovisning 2016

2:21:20

Motion 26/2016: Införa aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan


Starttid

Del 2 (eftermiddag):

0:00:00

Revidering av "Äldreplan i Västerbotten 2013–2020 med utblick mot 2040", rekommendation från AC Konsensus

0:16:15

Remiss: Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2017–2021

0:18:30

Fördjupning för Röbäck, antagande

0:57:20

Detaljplan Holmön 3:7, antagande

1:30:00

Översyn vindkraft i Umeå kommun 2016

1:32:15

Principer för prissättning av kommunal tomtmark

1:36:30

Likvidation: European CBRNE Training Center AB

1:37:30

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:40:45

Interpellation: Är sjukfrånvaron rekordhög?

2:22:30

Interpellation: Kris inom räddningstjänst i beredskap?

2:43:15

Interpellation: Kostnaderna för förbindelserna mellan Umeå och Vasa

3:02:45

Interpellation: Tala klarspråk gällande "anpassning" av lokal­försörjningsdirektivet

3:25:05

Interpellation: Umeå kommuns öppenhet och medborgarna

3:33:40

Interpellation: Psykisk ohälsa och drogproblematik bland ensam­kommande barn

3:53:40

Fråga: Anställda inom Umeå kommun bör tydligen inte berätta om sin arbetsmängd med mera

3:59:35

Fråga: Är den nya samordnade kommunorganisationen positiv för verksamheten?

4:04:30

Fråga: Försäljning av gamla Vasaskolan

4:07:20

Fråga: Nedläggning av Region Västerbotten

4:09:10

Fråga: Har Thorengruppen fått en markanvisning för en fotbolls­hall?

4:13:05

Fråga: Åtgärder för att stoppa flygskatten

4:18:45

Fråga: Krav på vaccination i förskolan

4:23:20

Interpellation: Varför locka hit EU-migranter?

4:26:15

Interpellation: Hur många som bryter mot utlänningslagen går i skolan?


Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-03-27.mp3 80.1 MB

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.