Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 19 juni 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Starttid

Del 1 (förmiddag):

0:04:15

Upprop

0:07:15

Justering

0:08:00

Budget och verksamhetsplan 2018–2021 och direktiv för nämndernas verksamhet 2018–2021
Investeringsbudget 2017-2021

0:09:45

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:21:30

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:32:00

Ulrika Edman (V), inledningsanförande

0:40:13

Nasser Mosleh (MP), inledningsanförande

0:50:32

Peder Westerberg (L), inledningsanförande

1:00:09

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

1:10:07

Saasha Metsärantala (FI), inledningsanförande

1:20:19

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:29:55

Jan Hägglund (AP), inledningsanförande

1:40:20

Petter Nilsson (SD), inledningsanförande

1:48:40

Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Starttid

Del 2 (eftermiddag):

0:03:10

Information från kommunrevisionen

0:06:40

Budgetdebatten fortsätter (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

2:29:04

Genomgång av yrkanden

2:40:24

Beslut efter budgetdebatten

3:16:50

Delårsrapport januari–april 2017

3:23:23

Höjd avgift gällande felparkering

3:24:08

Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i hemmet och egen­avgifter för nutritionsprodukter

3:25:06

Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå

6:51:50

Sammanträdestider 2018

6:52:30

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

6:56:30

Interpellation: Bör vi låta EU-migranter hjälpa till med kompetensförsörjningen?

6:56:50

Interpellation: Hur många asylsökande får praktik eller arbete hos kommunen?

6:57:05

Interpellation: Kräva ålderstest för ensamkommande kompetensförsörjning?

6:57:20

Interpellation: Bra eller dåligt med kulturmöten inom hemtjänsten?

6:57:30

Interpellation: Etniska diskrimineringsspår för förskollärare?

6:57:50

Fråga: Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver offentlighetsprincipen?

6:58:05

Fråga: Inlämningsdatum för förslag till kommunbudgeten


Kontakt

Umeå kommun
Kommunikation
kommunikation@umea.se

Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-06-19#1.mp3 103.3 MB

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.