Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 28 augusti 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Starttid

Del 1 (förmiddag):

0:02:16

Upprop

0:05:10

Kommunfullmäktige hedrar Ingrid Gustafsson med en tyst minut

0:07:28

Justering

0:07:52

Interpellation: Hur många asylsökande får praktik eller arbete hos kommunen?

0:08:30

Interpellation: Bra eller dåligt med kulturmöten inom hemtjänsten?

0:08:57

Interpellation: Ensamkommandeboenden som "grannylove"-centraler

0:09:25

Interpellation: Bör vi flagga för den mest utsatta minoriteten?

0:09:44

Interpellation: Frågor avseende försäljningen av delar av Bostadens fasighetsbestånd

0:49:46

Interpellation: Skillnad på kristna och muslimska förskolor?

0:49:58

Interpellation: Kommunens syn på Holmöns utveckling

1:19:55

Informationspunkt - Citykärnans attraktivitet

1:47:01

Fråga: Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver offentlighetsprincipen?

1:57:00

Fråga: Utförsäljning av Bostadslägenheter, en fråga för kommun­fullmäktige

1:57:15

Fråga: Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda inom Umeå kommun

2:03:48

Fråga: Ytterligare försäljning av fastigheter

2:09:36

Erbjudande om delägarskap i Inera AB

2:11:44

Motion: Återkommunalisera stadstrafiken i Umeå (fortsätter efter lunchpausen, i del 2)


Starttid

Del 2 (eftermiddag):

0:03:44

Motion: Återkommunalisera stadstrafiken i Umeå (fortsättning från före lunchpausen)

0:29:15

Votering

0:30:52

Information från Kommunrevisionen

0:35:45

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

0:41:04

Interpellation: Oklarheter i underlag angående utförsäljning från AB Bostaden till Heimstaden

0:41:39

Interpellation: Riktade rekryteringsåtgärder inom Umeå kommun?

0:41:50

Interpellation: Förändring av antalet valkretsar i Umeå kommun

0:50:03

Interpellation: Fysisk aktivitet för äldre

1:06:58

Interpellation: Skolgång för alla barn och ungdomar i skolåldern i Umeå

1:23:36

Interpellation: Företagsarkivets framtid

1:39:00

Interpellation: Bör almanackshandikappade få hjälpa till med kompetensförsörjningen?

1:40:09

Interpellation: Kartläggning av hedersförtrycket i Umeå utifrån för­ändrade förutsättningar?

Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-08-28#1.mp3 52.5 MB

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.