Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 29 maj 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Starttid

Del 1 (förmiddag):

0:00:20

Upprop

0:02:50

Justering

0:03:10

Interpellation: Varför uppmuntra EU-migranter att komma hit?

0:09:50

Interpellation: Hur många "papperslösa flyktingar" går i skolan?

0:21:20

Interpellation: Flytta personal från ensamkommande till äldre­omsorg?

0:32:15

Interpellation: Planeras för terrorsäkring när Rådhustorget och Vasa­plan i Umeå byggs om?

0:40:00

Interpellation: Tvångsförflyttning av våra äldre

1:12:00

Motion: Policy mot rasism och främlingsfientlighet

2:45:20

Motion: Sälj samtliga semesterlägenheter som Umeå kommun äger i Hemavan (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Starttid

Del 2 (eftermiddag):

Problem med den tekniska utrustningen i fullmäktigesalen – endast talarlistan visas i detta klipp.

0:00:00

Motion: Sälj samtliga semesterlägenheter som Umeå kommun äger i Hemavan (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

0:22:00

Motion: Kommunen ska inte anställa asylsökande

1:23:00

Information från kommunrevisionen

1:27:35

Remiss: En gemensam bussgodsorganisation i Norrland

1:29:15

Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2017–2024

2:23:20

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:28:30

Interpellation: Förfrågan om att etablera batterifabrik

2:51:55

Fråga: "Vallgraven" på nya Rådhustorget

3:00:50

Fråga: Har S lagt ner mansmottagningen utan att informera nämnden?

3:10:10

Fråga: Är Centrum mot våld i avveckling eller utveckling?

3:23:35

Fråga: Vad är Socialdemokraternas policy gällande policys?

3:34:25

Fråga: När kommer beslutet och var placeras fotbollshallen?

3:41:30

Fråga: Busshållplats Tomtebo–Vittervägen

3:51:55

Fråga: Utsmyckning i stadshuset

4:00:00

Fråga: Fortsättning för Tro, Hopp och Mod?


Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-05-29#1.mp3 82.5 MB

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.