Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Starttid

Del 1 (förmiddag), ärenden:

0:04:20

Upprop

0:08:50

Justering

0:09:20

Kommunfullmäktige: Ändring av arbetsordning

0:15:00

Interpellation: Bör Umeå vägra tvångsbosättning via Migrations­verket?

0:16:20

Interpellation: Kommunens relation till Umeå Folkets Husförening

0:43:30

Interpellation: Tiggarlägret mellan Backen och Baggböle

0:52:20

Interpellation: Blir det någon oberoende utredning av reskulturen inom samhällsbyggnadskontoret?

1:29:30

Motion 11/2016: Avkodning av könsbundna benämningar vid förtroendeuppdrag och arbeten inom offentlig förvaltning

2:02:00

Motion 17/2016: Inkluderande SFI

2:40:40

Motion 19/2016: Bygg en F–6-skola i Bullmark (fortsätter efter lunchpausen)


Starttid

Del 2 (eftermiddag), ärenden:

0:00:40

Information från kommunrevisionen

0:03:00

Information från funktionshinderrådet

0:16:10

Information från folkhälsorådet

0:25:30

Information från pensionärsrådet

0:40:10

Motion 19/2016: Bygg en F–6-skola i Bullmark (fortsättning från före lunchpausen)

1:29:50

Motion 21/2016: Ökad personaltäthet och ökat personalinflytande, grunden för heltidsmodell

2:01:20

Motion 22/2016: Det finns inga ursäkter för hedersvåld

3:35:00

Förändringar i investeringsprocessen

3:57:40

Förändring av avgift för arvoderad anhörigvård

4:13:10

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:18:20

Interpellation: Etiska riktlinjer för reklam i offentliga miljöer

4:33:00

Interpellation: Ställer Umeå kommun sig positiv till en granskning av Region Västerbotten?

4:44:00

Interpellation: Ska det vara på detta viset?


Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-01-30#1.mp3 85.2 MB

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.