Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Starttid

Del 1 (förmiddag):

0:03:33

Upprop

0:07:13

Ordningsfråga

0:12:37

Justering

0:13:17

Interpellation: Vilka "rasistiska organisationer" vill Umeå kommun förbjuda?

0:26:00

Interpellation: Bör frågan om nytt EU-migranthärbärge gömmas från väljarna?

0:26:00

Fråga: Kommer kommunfullmäktige få besluta om nytt EU-migrant­härbärge?

0:46:57

Interpellation: Vad hände med förskolan Visionen på Furugränd på Teg?

1:16:10

Redovisning av motioner 2017:2

1:18:22

Motion 13/2017: Plan för bostadsbyggande i hela Umeå kommun

2:29:25

Motion 14/2017: Besluta att införa E-förslag, Petter Nilsson (SD)

Starttid

Del 2 (eftermiddag):

0:01:44

Kommunrevisionen informerar

0:16:55

Motion 16/2017: Informationstavla "Entartete Kunst" kretsande kring förföljd Umeåkonstnär

0:20:10

Motion 17/2017: Ett demokratiskt Umeå

0:24:16

Motion 18/2017: Införande av en stadsodlingsnorm

0:40:44

Motion 19/2017: Tillgänglig och kostnadsfri influensavaccination

0:55:19

Motion 23/2017: Inga ockupationsflaggor på Sveriges nationaldag

0:59:10

Motion 24/2017: Flagga även för den mest utsatta minoritets­gruppen

1:00:40

Motion 29/2017: Låt stadsdirektören bli kommundirektör

1:10:58

Delårsrapport januari–augusti 2017

2:06:33

Överlåtelse av fastigheterna Gnejsen 95, Gnejsen 96, Gnejsen 97, Gnejsen 98, Flintan 4, Flintan 5, Hönsfjädern 1, Trandansen 1 och Flyttfågeln 6 i Umeå, genom dotterbolag, till Heimstaden Bostad Portalen AB före årsskiftet 2017/2018

4:56:43

Gemensam brand- och räddningsnämnd i Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner (kallad Umeåregionens brand- och räddnings­nämnd)

5:08:53

Åtgärder för att undvika viten för särskilda boenden enligt LSS

5:18:14

Översyn av avgifter för familjerådgivning och stödboende

5:21:06

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

 

Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-10-30#1.mp3 88.4 MB

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.