Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2017

Här är kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll och föredragningslistor för 2017, och under "Innehåll" för de senaste åren.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2017:

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
mejl

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.