Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2018

Sök i protokoll och föredragningslistor från kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott 2018:

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2018-02-20


Föredragningslista

2018-02-06

Protokoll

Föredragningslista

2018-01-09

Protokoll

Föredragningslista

 

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.