Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens personalutskott

Uppgifter och befogenheter

Personalutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i personalfrågor. Utskottet är förhandlingsdelegation och pensionsmyndighet.

Personalutskottet beslutar i följande ärenden,
med undantag för vad som delegerats till annan att besluta om:

  • strategiska arbetsgivarfrågor det vill säga personalpolitik, lönebildning, pensioner
  • samordning och utveckling av kommunorganisationen
  • utse förtroendevalda inom kommunstyrelsen för att delta i utbildning, konferenser, studieresor med mera.
Kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.