Startsida Umeå kommun

Äldrenämnden

Ansvarsområde

Äldrenämnden ansvarar för kommunens verksamhet som gäller stöd i ordinärt boende (hemtjänst), särskilt boende (vårdboende) och hälso- och sjukvård i hemmet för personer över 65 år.

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden ansvarar för sitt respektive område för hela Umeå kommuns socialtjänst, inklusive kommundelarnas tidigare verksamhet inom området.

Uppdragsplan och budget

Äldrenämndens uppdragsplan och budget 2018
(pdf, 1 MB)

Äldrenämndens verksamhet

Socialtjänsten arbetar på uppdrag av äldrenämnden och genomför nämndens beslut.

Läs mer om äldrenämndens verksamhet, socialtjänsten

Kontakt

Ann Siklund
nämndsekreterare
090-16 18 21
ann.siklund@umea.se

Janet Ågren (S)

Janet Ågren (S)
ordförande

Veronica Kerr (KD)

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande

Veronica Kerr (KD)

Mia Winroth (MP)
2:a vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.