Startsida Umeå kommun

Kulturnämnden

Ansvarsområde

Kultur driver Umeå stadsbibliotek i kulturhuset Väven och tio närbibliotek samt Kvinnohistoriskt museum. Ett annat ansvarsområde är att stödja och stimulera kulturverksamhet, särskilt bland barn och unga och att bedriva egen programverksamhet.

Norrlandsoperan AB, Västerbottens museum och Umeå Folkets Hus är kommunstyrelsens ansvarsområden.

Vision

Visionen i det Kulturpolitiska programmet bygger på kultur som

  • njutning, glädje, lust och passion
  • arena för skapande kritiska och aktiva medborgare
  • investering och inspiration för ett hållbart samhälle och global utveckling.

Umeå kommun

  • ska satsa på ett kulturliv som är öppet och tillgängligt för alla över hela kommunen
  • ska utarbeta metoder och utvärderingsmodeller så att kommunen bättre och mer aktivt kan fungera som serviceorgan för medborgare, kulturföreningar och nätverk samt stärka alla kulturutövare
  • stärka samverkan mellan olika kulturaktörer, föreningar och frivilligorganisationer i det civila samhället, den offentliga sektorn och näringslivet
  • främja och stödja amatörkulturen.

Kulturnämndens verksamhet

Kulturverksamheten arbetar på nämndens uppdrag genomför nämndens beslut.

Läs mer om kulturverksamheten

Kontakt

Elisabeth Anttu
nämndsekreterare
090-16 34 80
elisabeth.anttu@umea.se

Thomas Wennström (S)
Tomas Wennström (S)
ordförande
Eva Westman Modig (M)
Eva Westman Modig (M)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.