Startsida Umeå kommun

Överförmyndarnämnden, Umeåregionen

Ansvarsområde

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen är en gemensam nämnd för överförmyndare i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Nämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och ska utföra uppgifter som överförmyndaren i kommunen har.

Uppdraget är att genom tillsyn motverka rättsförluster för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller liknande förhållande inte själva kan tillvara sina rättigheter. En rättsförlust kan uppstå om en person inte kan förvalta sin egendom eller föra sin talan gentemot till exempel myndigheter och företag.

Så fungerar överförmyndarnämnden

Den gemensamma överförmyndarnämnden är en juridisk person och en egen myndighet på samma sätt som övriga kommunala nämnder. Nämnden är företrädare för alla de samverkande kommunerna.

Efter allmänna val väljer kommunfullmäktige i respektive kommun ledamöter och ersättare till nämnden för längst fyra år. Umeå kommun är värdkommun och utser ordförande och vice ordförande.

Nämnden har åtta ledamöter och åtta ersättare. Umeå kommun tillsätter tre ledamöter med ersättare och övriga kommuner en ledamot med ersättare var.

Överförmyndarnämndens verksamhet

Överförmyndarenheten i Umeåregionen (ÖFUR) är en gemensam förvaltningsorganisation för alla kommuner. Överförmyndarenheten i Umeå arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut i alla kommuner.

Läs mer om Överförmyndarenheten

Kontakt

Ordförande, vice ordförande och ledamot för den nya mandat­perioden valdes av kommun­full­mäktige 26 novem­ber. Ändring av namn på den här sidan görs 1 januari.

Åke Lindgren (S)
ordförande

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.