Startsida Umeå kommun

Överförmyndarnämndens ledamöter

Åke Lindgren (S)
ordförande
Umeå kommun

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
Umeå kommun

Marie-Louise Nilsson (S)
Umeå kommun

Henrik Helmersson
Bjurholms kommun

Inger Sellgren (C)
Nordmalings kommun

Sune Johansson (S) 
Robertsfors kommun

Bengt Nilsson
Vindelns kommun

Sofie Gustafsson (S)
Vännäs kommun

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.