Startsida Umeå kommun

Nämnden för drift och hantering av personaladministrativa system, Umeåregionen

Ansvarsområde

Umeåregionens kommuner har en gemensam nämnd, kallad Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system. Kommuner som ingår är Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik.

Så fungerar nämnden

Den gemensamma nämnden har ansvar för drift och hantering av personaladministrativa system som har upphandlats för nämnden.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, reglementen och samverkansavtal. Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen. Det sker genaom att delårsrapporter och rapporter i samband med årsredovisning.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Umeå och Örnsköldsvik kommun utser två ledamöter och två ersättare vardera. Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera.

Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns organisation. Enligt kommunallagen utser värdkommunen ordförande och vice ordförande.

Kontakt

Ordförande och vice ordförande för den nya mandat­perioden valdes av kommun­full­mäktige 26 novem­ber. Ändring av namn på den här sidan görs 1 januari.

Margareta Rönngren

Margareta Rönngren (S)
ordförande

Elmer Eriksson

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.