Startsida Umeå kommun

Tekniska nämndens verksamheter

Tekniska nämndens verksamheter förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Verksamheterna ska ge största möjliga värde för invånare och näringsliv. Verksamheterna arbetar med:

  • kommunal väghållning och förvaltning av mark som är offentlig plats
  • kommunal lokalförsörjning
  • teknisk försörjning
  • kommunens fastighetsförvaltning och lokalförsörjning
  • samordning och utveckling för driften av kommunens IT- och telefonisystem och PA-system
  • att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst

Läs mer om verksamheterna under "Innehåll".

Kontakt

Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Besöksadress:
Stadshuset
Skolgatan 31A

Verksamhetsansvariga tjänstepersoner

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.