Startsida Umeå kommun

Tidigare socialnämnden

Umeå kommuns socialnämnd upphörde 30 november 2014. Nämndens ansvar och uppgifter överfördes då till individ- och familjenämnden och äldrenämnden.

Protokoll från socialnämndens sammanträden finns kvar på webbplatsen tills vidare.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.