Startsida Umeå kommun

Valnämndens kansli

Valnämndens kansli servar valnämnden, som är en lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt andra val som riksdagen beslutar om.

Namn

Funktion

Telefon

Mejl

Marie Sandström

valnämndens sekreterare

090-16 12 35

marie.sandstrom.2@umea.se

Tordleif Hansson

valansvarig

090-16 12 49

tordleif.hansson@umea.se

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.