Viva komvux

Viva komvux är Umeå kommuns största vuxenutbildare. Utbildningarna omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i allmänna ämnen samt omvårdnadsprogrammet för vuxna, Särvux och uppdragsutbildningar. Inom komvux ingår även sfi, Svenska för invandrare. Utbildningarna kännetecknas av att varje studerande själv väljer sitt studiepaket utifrån förutsättningar, behov och egna önskemål.

Inom grundläggande vuxenutbildning ges ämnen/kurser på grundskolenivå i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. För gymnasial utbildning ges ämnen/kurser som motsvarande de allmänna ämnena på gymnasienivå.

Inom omvårdnadsprogrammet för vuxna motsvarar det kraven för utbildning till undersköterska.  Särvux är motsvarigheten till komvux för vuxna med utvecklingsstörning. Verksamheten bedrivs i små grupper på tränings-, grundskole- och gymnasiesärskolenivå enligt Särvux läroplaner.

För uppdragsutbildningen ger Viva kompetensutbildning för yrkesverksamma inom vård och administration. 

Sfi ger individanpassad svenskundervisning i olika nivåer beroende på förkunskap. Genom att ha mångkulturell, kompetent och engagerad personal uppnås uppsatta mål. Fokus ligger på integration i arbets- och samhällslivet, genom samverkan mellan interna och externa aktörer.

För mer information
Viva komvux har en egen hemsida.

Till hemsidan>>

Dela
Sidan uppdaterad 2013-09-23 av Peter Lundgren Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!