Startsida Umeå kommun
Se hur vi arbetar. Berättelsen om Kim är ett filmexempel hur vi på Viva resurs arbetar med att hjälpa och stärka den enskilda individen. Det finns även en broschyr om våra arbetsmetoder att ladda ner under - Vill du veta mer!

Viva resurs

Viva resurs verksamhet består av två huvudområ­den. Människa och miljö.

Området människa innefattar att Viva resurs är det största enskilda arbets­marknadsprogrammet i kommunen med uppdrag att stärka individens möjligheter till en meningsfull sysselsättning samt att förstärka dennes kompetens och förmåga med inriktning mot utbildning eller arbetsmarknad.

Området miljö innefattar att Viva resurs ingår som ett led i Umeå kommuns miljösatsning för återbruk/återvinning. Ar­betet i verksamheten präglas därför av en helhetssyn för hållbar miljöutveckling med fokus på återbruk, minimal deponi och ett effektivt nyttjande av energi.

Vi finns på Tegelbruksvägen 7, ca 400 meter söder om Strömpilen, mellan ICA Maxi och Gimonäs återvinningscentral.


Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Tegelbruksvägen 7
90742 Umeå

Tel: 090-16 49 00
Fax: 090-71 94 80

Ansvarig kontaktperson:
Jonas Lundh, enhetschef
mejl

Länk

Returbutiken  >>>

Mer information

Närmare information om våra verksamheter finns i menyn till vänster.

Ladda ner vår verksamhets-berättelse för 2014

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.