Biblioteksverksamhet

Vårt ansvarsområde omfattar Umeå stadsbibliotek, filialbiblioteken på Ersboda, Mariehem, Teg och Ålidhem samt Bokbussen. Grubbebiblioteket drivs i intraprenadform och är direkt underställt Kulturnämnden och kanslichefen. ommundelsförvaltningarna Holmsund/Obbola, Hörnefors och Sävar ansvarar för sina respektive bibliotek.

För- och grundskolan ansvarar för Umedalens bibliotek.

Bibliotekens egna sidor, katalog, e-tjänster, aktuella arrangemang och övrig information hittar du på hemsidan för Umeåregionens bibliotekssamarbete Minabibliotek.se.

Mer information

Kommundelsnämndernas verksamheter

Holmsund-Obbola
Hörnefors
Sävar

Övriga verksamheter

Kulturnämnden (Grubbebiblioteket)

För- och grundskolan
(Umedalens bibliotek)

Dela
Sidan uppdaterad 2014-11-26 av Håkan Göransson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!