Biblioteksverksamhet

Vårt ansvarsområde omfattar Umeå stadsbibliotek, filialbiblioteken på Ersboda, Mariehem, Teg och Ålidhem samt Bokbussen. Grubbebiblioteket drivs i intraprenadform och är direkt underställt Kulturnämnden och kanslichefen. ommundelsförvaltningarna Holmsund/Obbola, Hörnefors och Sävar ansvarar för sina respektive bibliotek.

För- och grundskolan ansvarar för Umedalens bibliotek.

Bibliotekens egna sidor, katalog, e-tjänster, aktuella arrangemang och övrig information hittar du på hemsidan för Umeåregionens bibliotekssamarbete Minabibliotek.se.

Mer information

Kommundelsnämndernas verksamheter

Holmsund-Obbola
Hörnefors
Sävar

Övriga verksamheter

Kulturnämnden (Grubbebiblioteket)

För- och grundskolan
(Umedalens bibliotek)

Sidan uppdaterad 2014-11-26 av Håkan Göransson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!