Biblioteksverksamhet

Vårt ansvarsområde omfattar Umeå stadsbibliotek, filialbiblioteken på Ersboda, Mariehem, Teg och Ålidhem samt Bokbussen. Grubbebiblioteket drivs i intraprenadform och är direkt underställt Kulturnämnden och kanslichefen. ommundelsförvaltningarna Holmsund/Obbola, Hörnefors och Sävar ansvarar för sina respektive bibliotek.

För- och grundskolan ansvarar för Umedalens bibliotek.

Bibliotekens egna sidor, katalog, e-tjänster, aktuella arrangemang och övrig information hittar du på hemsidan för Umeåregionens bibliotekssamarbete Minabibliotek.se.

Mer information

Kommundelsnämndernas verksamheter

Holmsund-Obbola
Hörnefors
Sävar

Övriga verksamheter

Kulturnämnden (Grubbebiblioteket)

För- och grundskolan
(Umedalens bibliotek)

Dela

Sidan publicerades 2014-11-26

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktiv utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.