Startsida Umeå kommun

Biblioteksverksamhet

Vårt ansvarsområde omfattar Umeå stadsbibliotek, filialbiblioteken på Ersboda, Mariehem, Teg och Ålidhem och bokbussen. Grubbebiblioteket drivs i intraprenadform och är direkt underställt kulturnämnden och kanslichefen.

För- och grundskolan ansvarar för Umedalens bibliotek.

Bibliotekens egna sidor, katalog, e-tjänster, aktuella arrangemang och övrig information finns på webbplatsen för Umeåregionens bibliotekssamarbete: www.minabibliotek.se.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.