Startsida Umeå kommun

Överförmyndarenheten i Umeåregionen

Överförmyndarenheten i Umeåregionen (ÖFUR) är administrativ, beredande och verkställande organisation för överförmyndare i Umeå, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs kommun. Enheten har kontor i Umeå.

Överförmyndarenheten granskar förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och andra handlingar och uppgifter som har lämnats in. Enheten ansvarar för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare och ger information och rådgivning inom överförmyndarnas verksamhetsområde.

Överförmyndarenhetens uppgifter är att

  • utföra samtliga uppdrag från överförmyndarnämnden i Umeåregionen
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • bereda ärenden som inte kan delegeras
  • granska och förvara akter enligt dokumenthanteringsplan
  • rekrytera och utbilda gode män, förvaltare och förmyndare.

Personal

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Åsa Pålsson Stråe

chef

asa.palssonstrae@umea.se

090-16 36 11

Anna Larsson

handläggare

anna.larsson.3@umea.se

090-16 31 20

Berit Persson

handläggare

berit.persson@umea.se

090-16 28 62

Camilla Carlstedt

handläggare

camilla.carlstedt@umea.se

090-16 13 45

Jenny Karlsson

assistent

jenny.karlsson.2@umea.se

090-16 28 31

Jessica Wikström Agerberg

handläggare, ensamkommande barn

jessica.wikstrom@umea.se

090-16 31 21

Kristin Pettersson Lehto

assistent

kristin.lehto@umea.se

090-16 10 59

Kristina Boquist

handläggare

kristina.boquist@umea.se

090-16 31 33

Kristina Nilsson

jurist

kristina.m.nilsson@umea.se

090-16 12 58

Linda Storm (föräldraledig)

handläggare

linda.storm@umea.se

090-16 28 68

Maria Strömberg

handläggare

maria.stromberg@umea.se

090-16 31 20

Martin Hånell

handläggare

martin.hanell@umea.se

090-16 17 15

Martin Åhman

handläggare

martin.ahman@umea.se

090-16 28 63

Susanne Töyrä

nämndsekreterare

susanne.toyra@umea.se

090-16 28 67

Kontakt

Överförmyndarenheten i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00
overformyndarnamnden@umea.se

Besöksadress:

Götgatan 3, 2 trappor

Öppettider:

Måndag-onsdag, 13.30-14.30
torsdag-fredag, 10.00–11.30

Under öppettid kan du hämta och lämna handlingar. Besök bokas i förväg via telefon eller mejl. 

Telefontider:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 09.30–11.30
Onsdag 13.30–14.30

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.