Startsida Umeå kommun

Anhörigrådet

Anhörigrådet i Umeå ska genom ömsesidig information och dialog mellan anhörigföreningar och kommunens representanter verka för utveckling av anhörigstöd till de som vårdar närstående i hemmet.

Rådets huvudsakliga uppgifter

  • Delger information från respektive förening och Umeå kommun.
  • Är i förekommande fall remissinstans inom området anhörigstöd.
  • Diskuterar befintligt anhörigstöd.
  • Diskuterar nya rön och eventuell tillämpning av dessa lokalt.

Samverkande föreningar

Afasiföreningen i Umeå
www.afasi.ac.se

Demensföreningen i Umeå
www.demensforbundet.se/foreningar/umea
Telefonrådgivning Demensförbundet 0485-375 75

Parkinsonföreningen i Umeå
www.parkinsonforbundet.se

Röda korset i Umeå
www.umeakretsarna.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Umeå
www.hjarnkraft.nu
www.hjarnet.nu

Neuroförbundet Umebygden
www.neuroforbundet.se/umebygden

Representanter från Umeå kommun

Anhörigkonsulenter

Marianne Bäckström

Enhetschef äldreomsorg

Anette Westin

Rådets representanter är ordinarie medlemmar och ska delta vid rådets alla sammankomster under året. Till dessa möten finns möjlighet att bjuda in andra representanter, utifrån vilka frågor som ska behandlas.

Kontakt


Marianne Bäckström Anhörigkonsulent
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se

Anette Westin
Enhetschef
090-16 48 15
anette.westin@umea.se

 

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.