Startsida Umeå kommun

Anhörigrådet

Anhörigrådet i Umeå ska genom ömsesidig information och dialog mellan anhörigföreningar och kommunens representanter verka för utveckling av anhörigstöd till de som vårdar närstående i hemmet.

Anhörigrådets medlemmar:

  • Delger information från respektive förening och Umeå kommun.
  • Är i förekommande fall remissinstans inom området anhörigstöd.
  • Diskuterar befintligt anhörigstöd.
  • Diskuterar nya rön och eventuell tillämpning av dessa lokalt.

Samverkande föreningar

Afasiföreningen

Demensförbundet

Parkinsonföreningen

Röda Korset

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

NEURO-förbundet

Representanter från Umeå kommun

Anhörigkonsulenter

Enhetschef äldreomsorg

 

Rådets representanter är ordinarie medlemmar och ska delta vid rådets alla sammankomster under året. Till dessa möten finns möjlighet att bjuda in andra representanter, utifrån vilka frågor som ska behandlas.

Kontakt

Du som bor i Umeå:

Marianne Bäckström
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se

Kristina Sandgren
090-16 43 19
kristina.sandgren@umea.se

Riitta Päivärinta-Stenvall
070-272 91 07
riita.paivarinta@umea.se

Du som bor i Sävar eller Hörnefors:
Kristina Sandgren
073-027 24 86
kristina.sandgren@umea.se

Du som bor i Holmsund:
Riitta Päivärinta-Stenvall
070-272 91 07
riita.paivarinta@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.