Startsida Umeå kommun

Anhörigrådet

Anhörigrådet i Umeå ska genom ömsesidig information och dialog mellan anhörigföreningar och kommunens representanter verka för utveckling av anhörigstöd till de som vårdar närstående i hemmet.

Rådets huvudsakliga uppgifter

Anhörigrådet

  • delger information från respektive förening och Umeå kommun
  • är i förekommande fall remissinstans inom området anhörigstöd
  • diskuterar befintligt anhörigstöd
  • diskuterar nya rön och eventuell tillämpning av dessa lokalt.

Samverkande föreningar

Afasiföreningen i Umeå

www.afasi.ac.se

Demensföreningen i Umeå

www.demensforbundet.se/foreningar/umea

Demensförbundet, telefonrådgivning: 0485-375 75

Parkinsonföreningen i Umeå

www.parkinsonforbundet.se

Röda korset i Umeå

www.umeakretsarna.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Umeå

www.hjarnkraft.nu

www.hjarnet.nu

Neuroförbundet Umebygden

www.neuroforbundet.se/umebygden

Kontakt

Umeå kommuns representanter i Anhörigrådet:

Marianne Bäckström anhörigkonsulent
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se

Anette Westin
enhetschef
090-16 48 15
anette.westin@umea.se

Rådets representanter är ordinarie medlemmar och ska delta vid rådets alla sammankomster. Till möte finns möjlighet att bjuda in andra representanter, utifrån vilka frågor som ska behandlas.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.