Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns funktionshinderråd

Umeå kommuns funktionshinderråd (UFR) träffas fyra gånger per år. Rådet har en viktig roll som referensgrupp och remissinstans för de funktionshinderpolitiska frågorna.

Några av de viktigaste syftena med UFR är att ge personer med funktionsnedsättning ökad delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. Frågan är inte längre en vårdfråga utan en medborgarfråga. Det är till exempel inte bara socialtjänstens ärenden som berör människor med funktionsnedsättning utan nästan varje område har en funktionshindersaspekt. Det gäller således att all kommunal verksamhet ser sitt ansvar.

Rådets medlemmar är företrädare för olika handkapporganisationer samt politiker från kommunala nämnder. Varje representant i UFR företräder ett speciellt område och för att kunna belysa en problematik krävs samtliga representanters kunskap och erfarenhet. Rådet har funnits sedan 1972, tidigare med namnet Kommunala handikapprådet (KHR).

Organisatoriskt tillhör funktionshinderrådet kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att anta strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun, 2014-04-28.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.iseklint@umea.se

Tordleif Hansson
sekreterare
090-16 12 49
tordleif.hansson@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.