Startsida Umeå kommun

Ledamöter i Umeå kommuns funktionshinderråd

Ordinarie ledamöter

Andreas Lundgren (S), ordförande
kommunstyrelsen

Ulrik Berg (M)
byggnadsnämnden

Ari Leinonen (S)
fritidsnämnden

Moa Brydsten (S)
för- och grundskolenämnden

Anneli Grundberg (S)
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Mea Sethson (S)
kulturnämnden

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämnden

Kenneth Andersson (S)
nämnden för funktionshinder och habilitering

Tim Johansson
DHR

Sven Nordlund
HSO

Christin Broman
HSO

Maria Holmgren
HSO

Karin Linghult
HSO

Gerd Rönnkvist
HSO

Solveig Grubbström
HSO

Inga Lundberg
RTP

Adjungerad ungdomsrepresentant

Aron Sortelius
HSO

Ersättare

Anna-Karin Sjölander (C)
kommunstyrelsen

Alireza Mosahafi (MP)
byggnadsnämnden

Lennart Johansson (M)
fritidsnämnden

Elmer Eriksson (M)
för- och grundskolenämnden

Susanne Yttergren (V)
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Eva Westman Modig (M)
kulturnämnden

Stefan Nordström (M)
tekniska nämnden

Carin Hasslow (FP)
nämnden för funktionshinder och habilitering

Vakant
DHR

Vakant
HSO

Vakant
HSO

Charlotte Bygdemo Toytziaridis
HSO

Jan-Olof Forsén
HSO

Vakant
HSO

Vakant
HSO

Urban Clarin
RTP

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.