Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns funktionshinderråd

Här hittar du Umeå kommuns funktionshinderråds protokoll från 2017.
Du kan också söka på nyckelord i sökmotorn för protokoll.

Sök i protokoll från 2017:

Mer information

Mötesdatum 2017:

24 februari
12 maj
8 september
17 november

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.