Startsida Umeå kommun

Interreligiösa rådet

Umeås interreligiösa råd träffas fyra gånger på år. Rådet ska bland annat verka för ett tryggare samhälle och ökad förståelse för varandra.

Det interreligiösa rådets syfte är att skapa förutsättningar för interreligiös samverkan, dialog och kommunikation i samhällsgemensamma frågor. Rådet ska verka för ett tryggare samhälle, för att skapa goda möten över religionsgränserna, för ökat samarbete och ökad förståelse för varandra samt för att stärka religionens positiva kraft i samhället.

I händelse av kris vill rådet samverka med kommunens ledning och bidra med tillgängliga resurser som till exempel kommunikationsmöjligheter, lokaler och krisstödjande personer.

Församlingar och föreningar som är registrerade trossamfund bjuds in till det interreligiösa rådet.

Kontakt

Margareta Rönngren (S)
ordförande
070-573 84 83
margareta.ronngren@umea.se

Cathrin Alenskär
internationell strateg
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se

Olov Häggström
sekreterare
090-16 12 40
olov.haggstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.