Startsida Umeå kommun

Revisionsrapporter 2017

Här publiceras rapporter som revisionen upprättar 2017 (pdf).
Under kolumnen svar publiceras svar från styrelsen och nämnder.

Sök i samtliga revisionsrapporter och informationsblad från 2017

Kontakt

Ledamöter i nämnder och styrelser

Johnny Sandström (FP)
ordförande

Per-Erik Evaldsson (S)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.