Startsida Umeå kommun

Revisionsrapporter 2014

Här publiceras rapporter som revisionen upprättar 2014 (pdf).
Under kolumnen svar kan du läsa svar från styrelser och nämnder.

Sök i samtliga revisionsrapporter och informationsblad 2014

Datum

Rapport

Infoblad

Svar

2015-01-20

Kommunens internkontrollsystem

Infoblad

Kommunstyrelsen

2015-01-20

Handläggningstiderna för bygglov

Infoblad


2014-12-02

Långsiktig finansiering av fritidsanläggningar

Infoblad

Fritidsnämnden

2014-12-02

Efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor

Infoblad

Tekniska nämnden

2014-12-02

Överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare

Infoblad

Överförmyndarnämnden

2014-12-02

Internkontroll av vikarieanskaffning

Infoblad

För- och grundskolenämnden


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2014-12-02

Arbetet för likvärdiga förutsättningar i kommunens skolor

Infoblad

 

2014-11-12

Integration och mångfald

Infoblad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2014-10-16

Samverkan om första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa

Infoblad

För- och grundskolenämnden

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 

Socialnämnden

2014-09-02

Internkontroll av konsumentväg­ledning, skuldrådgivning, samt energi- och klimatrådgivning

Infoblad

 

2014-06-18

Palliativ vård

Infoblad

Svar

2014-06-17

Förvaltningsområde för minoritetsspråk

Infoblad

Fritidsnämnden

 

För- och grundskolenämnden

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 

Socialnämnden

 

Tekniska nämnden

2014-06-09

Insatser inom nutrition och kost

Infoblad

Äldrenämnden

2014-05-22

Unga som varken arbetar eller studerar

Infoblad

 

2014-05-22

Biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Infoblad

Socialnämnden

2014-05-22

Kostorganisationen inom skolan

Infoblad

För- och grundskolenämnden

2014-05-15

Hantering av konst

Infoblad

Kulturnämnden

2014-03-13

Övertagande av hemsjukvården

Infoblad

 

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.