Röbäcks skolområde

Skolområdeschef: Pelle Eklund
Telefon: 090-165908, 070-601 86 55
Mejl


I detta skolområde ingår nedanstående enheter. Förkortningen "F"=Förskoleklass. Fritidshem finns på alla kommunala grundskolor, utom de grundskolor som enbart är 7–9-enheter eller 6–9-enheter.

Webbplatser Verksamhet Rektor, förskole-, enhetschef Telefon
Linblommans skola F-6 Pelle Eklund 090-165908, 070-6018655
Linneaskolan år 7-9 Alf Nilsson 090-165909, 070-5955909
Röbäcks skola F-6 Myrtle Nestander 090-165938, 070-5665938
Kasamarks skola F-6 Erika Jonsson 090-164990, 070-2607034
Kragen förskola Myrtle Nestander 090-165778, 070-5665938
Luvan förskola Helena Oscarsson 090-165775, 070-6324455
Svidjan förskola Helena Oscarsson 090-165775, 070-6324455
Yttersjö förskola Erika Jonsson 090-164990, 070-2607034
Familjedaghem på Röbäck familjedaghem Helena Oscarsson 090-165775, 070-6324455
Familjedaghem Kasamark/Yttersjö familjedaghem Erika Jonsson 090-164990, 070-2607034
Sidan uppdaterad 2015-03-10 av Britt-Inger Norberg För- och grundskoleverksamhet
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!