Startsida Umeå kommun

Fritidsnämnden

Ansvarsområde

Fritidsnämnden ansvarar för verksamhet och drift av

  • idrotts- och fritidsanläggningar
  • utflykts- och rekreationsområden
  • anläggningar för fritidsbåtar
  • insatser inom fritidsfiske och friluftsliv
  • ungdoms- och fritidsgårdsverksamhet.

Fritidsnämnden genomför även vissa egna aktiviteter och arrangemang. Kommunens gemensamma föreningsbyrå har ansvaret för samlad beredning, uppföljning och utvärdering av stöd till föreningslivet ochatt kontakter mellan kommunens olika företrädare och det organiserade föreningslivet stärks.

Fritidsnämndens verksamhet

Fritid arbetar på fritidsnämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om Fritid

Kontakt

Umeå kommun Fritid
mejl

Ari Leinonen (S)

Ari Leinonen (S)
ordförande

Lennart Johansson (M)

Lennart Johansson (M)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.