Startsida Umeå kommun

Information om gymnasieavhopp

Om du avbryter dina gymnasiestudier påverkas din och din familjs ekonomi, eftersom du förlorar ditt studiebidrag.

Även andra ekonomiska stöd är koppalde till studiebidraget, till exempel inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag. Håll koll på vad som gäller för just dig och din familj.


Kontakt

Mejla aktivitetsansvaret

Receptionen på Sveagatan 8, 090-16 41 00


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.