Startsida Umeå kommun

Information om gymnasieavhopp

Om du avbryter dina gymnasiestudier påverkas din och din familjs ekonomi, eftersom du förlorar ditt studiebidrag.

Även andra ekonomiska stöd är koppalde till studiebidraget, till exempel inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag. Håll koll på vad som gäller för just dig och din familj.

Om du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan du som är mellan 16 och 18 år ta del av folkhögskolesatsningen i tre månader (under september–maj).

Om du under en period om fyra månader varit arbetslös sammanlagt under 90 kalenderdagar, varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och har haft deltids- eller timtidsarbete, så kan du delta i jobbgarantin för ungdomar. Beslutet är som längst 15 månader.

Om du fyllt 18 år har du möjlighet att få utvecklingsersättning (aktivitetsstöd) via Arbetsförmedlingen. Har du slutbetyg från gymnasium får du 140 kronor per dag, cirka 2 840 kronor i månaden. Saknar du slutbetyg får du 1 050 kronor per månad. Från 1 juli det år du fyller 20 år får du den högre ersättningen.

Ungdomar som har fyllt 18 år, eller som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kan erbjudas insatser, till exempel arbetsplatsförlagda aktiviteter, arbetsmarknadsutbildning, subventionerade anställningar och folkhögskolesatsningen.

På Ungdomstorget får du ett individuellt anpassat stöd, till exempel coachning eller praktikplats, samt tillgång till Ungdomstorgets övriga insatser. Deltar du i Ungdomstorgets aktiviteter, kom ihåg att du inte har sommarlov, jullov och så vidare, som du har i skolan.

Kontakt

Ronnie Eliasson
samordnare aktivitetsansvar
070-330 18 42
mejl

ungdomstorget.nu

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.