Startsida Umeå kommun

Personal, kommunikationsenheten

Här finns kontaktuppgifter till alla kommunikatörer i kommunikationsenheten, sorterade efter verksamhet.

Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du mejla till kommunikation@umea.se eller ringa kommunens växel 090-16 10 00.

Jan Bergman

Jan Bergman
kommunikationsdirektör
090-16 12 59
070-320 25 00
mejl

Kommunövergripande

Bibbi Nilsson
Claes Björnberg
Håkan Göransson
Sara Stenberg
Ulrika Eriksson
Robert
Lovisa Eurenius
NamnFunktionMejlTelefon
Bibbi Nilssonkommunikatörmejl090-16 12 41, 070-697 12 41
Claes Björnbergpresskommunikatörmejl090-16 13 43, 070-390 19 33
Håkan Göranssoninfomastermejl090-16 12 46, 070-248 16 12
Sara Stenbergkommunikatörmejl090-16 30 41, 072-244 24 70
Ulrika Björnwebmastermejl090-16 12 47, 070-336 12 47
Robert Rösthwebbredaktörmejl090-16 12 62, 070-530 92 62
Lovisa Eureniuskommunikatörmejl090-16 49 60, 072-519 01 17

Samhällsbyggnad

Britta Strömgren
Maria Hedin
Maria Wetterlöv
Niklas
Ann
Tina
NamnFunktionMejlTelefon
Britta Strömgrenkommunikatör, Gator och parkermejl090-16 23 91, 070-661 24 64
Maria Hedinkommunikatör, brandförsvar och säkerhet samt miljö- och hälsoskyddmejl090-16 23 66, 070-227 81 87
Maria Wetterlövkommunikatör, samhällsbyggnadmejl090-16 23 12, 070-980 11 04
Niklas Forsgrenkommunikatör, stadsplanering med meramejl090-16 13 24, 070-266 18 86
Ann Vidmarkkommunikatörmejl090-16 30 71, 072-235 63 35
Tina Jonssonkommunikatör, Fastighetmejl090-16 13 09, 072-531 48 95

Kultur

Ann
NamnFunktionMejlTelefon
Emmy Ericssonkommunikatörmejl090-16 23 27, 070-252 48 47
Ann Vidmarkkommunikatörmejl090-16 30 71, 072-235 63 35

Fritid

Martin Svensson
NamnFunktionMejlTelefon
Martin Svenssonkommunikatörmejl090-16 49 61, 070-815 88 33

För- och grundskolan

Gabrielle Hultdin
Eva-Lena Hörnfeldt
NamnFunktionMejlTelefon
Gabrielle Hultdinkommunikatörmejl090-16 12 50, 070-345 12 33
Eva-Lena Hörnfeldtkommunikatörmejl090-16 29 81, 070-606 91 62

Gymnasie- och vuxenutbildningen

Andreas Moberg
Peter Lundgren
NamnFunktionMejlTelefon
Andreas Mobergkommunikatör, gymnasietmejl090-16 12 34, 070-633 28 22
Peter Lundgrenkommunikatör, VIVAmejl090-16 41 28, 070-555 27 71

Socialtjänsten

Annelie Johansson
Camilla Söderlund
Jenny Brantholm
NamnFunktionMejlTelefon
Annelie Johansson kommunikatörmejl090-16 30 79, 070-316 03 83
Camilla Söderlundkommunikatörmejl090-16 26 96, 070-688 12 88
Jenny Brantholmkommunikatörmejl070-456 34 35

IT-funktionen och UmeBrå

Anna-Lena Püschel
NamnFunktionMejlTelefon
Anna-Lena Püschelkommunikatörmejl090-16 16 01, 070-633 31 14

Sidan har granskats 2016-03-04

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunikatorer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.