Startsida Umeå kommun

Personal, kommunikationsenheten

Här finns kontaktuppgifter till alla kommunikatörer i kommunikationsenheten, sorterade efter verksamhet.

Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du mejla till kommunikation@umea.se eller ringa kommunens växel 090-16 10 00.

Jan Bergman

Jan Bergman
kommunikationsdirektör
090-16 12 59
070-320 25 00
mejl

Kommunövergripande

Bibbi Nilsson
Claes Björnberg
Håkan Göransson
Sara Stenberg
Ulrika Eriksson
Robert
Lovisa Eurenius
Namn Funktion Mejl Telefon
Bibbi Nilsson kommunikatör mejl 090-16 12 41, 070-697 12 41
Claes Björnberg presskommunikatör mejl 090-16 13 43, 070-390 19 33
Håkan Göransson infomaster mejl 090-16 12 46, 070-248 16 12
Sara Stenberg kommunikatör mejl 090-16 30 41, 072-244 24 70
Ulrika Björn webmaster mejl 090-16 12 47, 070-336 12 47
Robert Rösth webbredaktör mejl 090-16 12 62, 070-530 92 62
Lovisa Eurenius kommunikatör mejl 090-16 49 60, 072-519 01 17

Samhällsbyggnad

Britta Strömgren
Maria Hedin
Maria Wetterlöv
Niklas
Ann
Tina
Namn Funktion Mejl Telefon
Britta Strömgren kommunikatör, Gator och parker mejl 090-16 23 91, 070-661 24 64
Maria Hedin kommunikatör, brandförsvar och säkerhet samt miljö- och hälsoskydd mejl 090-16 23 66, 070-227 81 87
Maria Wetterlöv kommunikatör, samhällsbyggnad mejl 090-16 23 12, 070-980 11 04
Niklas Forsgren kommunikatör, stadsplanering med mera mejl 090-16 13 24, 070-266 18 86
Ann Vidmark kommunikatör mejl 090-16 30 71, 072-235 63 35
Tina Jonsson kommunikatör, Fastighet mejl 090-16 13 09, 072-531 48 95

Kultur

Ann
Namn Funktion Mejl Telefon
Emmy Ericsson kommunikatör mejl 090-16 23 27, 070-252 48 47
Ann Vidmark kommunikatör mejl 090-16 30 71, 072-235 63 35

Fritid

Martin Svensson
Namn Funktion Mejl Telefon
Martin Svensson kommunikatör mejl 090-16 49 61, 070-815 88 33

För- och grundskolan

Gabrielle Hultdin
Eva-Lena Hörnfeldt
Namn Funktion Mejl Telefon
Gabrielle Hultdin kommunikatör mejl 090-16 12 50, 070-345 12 33
Eva-Lena Hörnfeldt kommunikatör mejl 090-16 29 81, 070-606 91 62

Gymnasie- och vuxenutbildningen

Andreas Moberg
Peter Lundgren
Namn Funktion Mejl Telefon
Andreas Moberg kommunikatör, gymnasiet mejl 090-16 12 34, 070-633 28 22
Peter Lundgren kommunikatör, VIVA mejl 090-16 41 28, 070-555 27 71

Socialtjänsten

Annelie Johansson
Camilla Söderlund
Jenny Brantholm
Namn Funktion Mejl Telefon
Annelie Johansson kommunikatör mejl 090-16 30 79, 070-316 03 83
Camilla Söderlund kommunikatör mejl 090-16 26 96, 070-688 12 88
Jenny Brantholm kommunikatör mejl 070-456 34 35

IT-funktionen och UmeBrå

Anna-Lena Püschel
Namn Funktion Mejl Telefon
Anna-Lena Püschel kommunikatör mejl 090-16 16 01, 070-633 31 14

Sidan har granskats 2016-02-09

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunikatorer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.