Personal i kommunikationsfunktionen

Här finns kontaktuppgifter till alla kommunikatörer i kommunikationsfunktionen, sorterade efter verksamhet.

Jan Bergman
Jan Bergman
kommunikationsdirektör
090-16 12 59
070-320 25 00
mejl

Kommunövergripande

Bibbi Nilsson
Claes Björnberg
Håkan Göransson
Sara Stenberg
Ulrika Eriksson
Peter
Namn Funktion Mejl Telefon
Bibbi Nilsson kommunikatör mejl 090-16 12 41, 070-697 12 41
Claes Björnberg presskommunikatör mejl 090-16 13 43, 070-390 19 33
Håkan Göransson infomaster mejl 090-16 12 46, 070-248 16 12
Sara Stenberg kommunikatör mejl 090-16 30 41, 072-244 24 70
Ulrika Björn (fd Eriksson) webmaster mejl 090-16 12 47, 070-336 12 47
Peter Malmsten webredaktör mejl 090-16 25 92, 073-048 61 72

Samhällsbyggnad

Britta Strömgren
Maria Hedin
Maria Wetterlöv
Niklas
Namn Funktion Mejl Telefon
Britta Strömgren kommunikatör, Gator och parker mejl 090-16 23 91
Maria Hedin kommunikatör, brandförsvar och säkerhet och miljö- och hälsoskydd mejl 090-16 23 66, 070-227 81 87
Maria Wetterlöv kommunikatör, samhällsbyggnad mejl 090-16 23 12, 070-980 11 04
Niklas Forsgren kommunikatör, stadsplanering med mera mejl 090-16 13 24, 070-266 18 86

Kultur och Väven

Namn Funktion Mejl Telefon
Emmy Ericsson kommunikatör mejl 090-16 23 27, 070-252 48 47

Fritid

Martin Svensson
Namn Funktion Mejl Telefon  
Martin Svensson kommunikatör mejl 090-16 49 61, 070-815 88 33  
         

För- och grundskolan

Gabrielle Hultdin
Eva-Lena Hörnfeldt
Namn Funktion Mejl Telefon
Gabrielle Hultdin kommunikatör mejl 090-16 12 50, 070-345 12 33
Eva-Lena Hörnfeldt kommunikatör mejl 0930-291 62, 070-606 91 62

Gymnasie- och vuxenutbildningen

Andreas Moberg
Peter Lundgren
Namn Funktion Mejl Telefon
Andreas Moberg kommunikatör, gymnasiet mejl 090-16 12 34, 070-633 28 22
Peter Lundgren kommunikatör, VIVA mejl 090-16 41 28, 070-555 27 71

Socialtjänsten

Annelie Johansson
Camilla Söderlund
Jenny Brantholm
Namn Funktion Mejl Telefon
Annelie Johansson (föräldraledig) kommunikatör mejl 090-16 30 79, 070-316 03 83
Camilla Söderlund kommunikatör mejl 090-16 26 96, 070-688 12 88
Jenny Brantholm kommunikatör mejl 070-456 34 35

IT-funktionen och UmeBrå

Anna-Lena Püschel
Namn Funktion Mejl Telefon
Anna-Lena Püschel kommunikatör mejl 090-16 16 01, 070-633 31 14
Sidan uppdaterad 2014-10-31 av Gabrielle Hultdin Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!