Kontakt med sakkunniga från A-Ö

Nedan hittar du en kontaktguide till sakkunniga inom individ- och familjenämndens samt äldrenämndens olika verksamhetsområden.

Anhörigkonsulenter
Lena Bergström  090-16 21 88
mejl
Inger Haraldsson 090-16 21 78
mejl

Arbetsmiljöfrågor
Se personalfrågor.

Avgifter 090-16 17 56
Lennart Hedin
mejl

Barn & ungdomsfrågor 090-16 36 61
Nanna Forsgren
mejl

Beredskap 090-16 10 39
Dan Gideonsson
mejl

Diariet 090-16 10 12
Yvonne Claesson
mejl

Ekonomi, budget och uppföljning 090- 16 10 97
Lennart Malm
mejl

Familjerätt 090-16 36 16
Katrin Bergqvist
mejl

Fastighetsfrågor 090-16 19 04
Åsa Jernbom
mejl

Folköl, tobak, nikotinläkemedel 090-16 36 44
Sture Bäckström
mejl

Funktionsnedsättning 090-16 21 89
Vivianne Dannelöv
mejl

Förebyggande arbete, narkotika, alkohol, kriminalitet
Se individ- och familjeomsorg

Försörjningsstöd (socialbidrag) 090-16 17 34
Leif Karlsson
mejl

Handikappomsorg
Se funktionsnedsättning.

Hemtjänst 090-16 20 09
Annette Johnsson
mejl

Projekt
Kristina Larsson 090-16 13 42
mejl

Individ- och familjenämnden
Erica Kågström 090-16 36 52
mejl

Individ- och familjeomsorg 090-16 10 65
Helén Andersson
mejl

IT-frågor 090- 16 10 97
Lennart Malm
mejl

Jämställdhetsfrågor
Kristina Larsson 090- 16 13 42
mejl

Kvalitetsfrågor 090-16 13 42
Kristina Larsson
mejl

MAR -medicinskt ansvarig för rehabilitering
Maria Lindström 090-16 18 28
mejl

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Yvonne Bergman   090-16 20 84
mejl
Annika Häggström 090-16 18 82
mejl

Missbruksfrågor 090-16 53 35
Mikael Bång
mejl

Personalfrågor 090-16 17 38
Hans-Erik Eriksson
mejl

Privata utförare 090-16 18 25
Carina Edberg
mejl

Personuppgiftslagen (PuL)  090-16 18 08
Camilla Nilsson
mejl

Rekrytering 090- 16 17 53
Ulrika Nordkvist
mejl

Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Caroline Björnholt 090-16 26 92
mejl

Kristina Halleröd 16 26 93
mejl

Serveringstillstånd
Se alkoholtillstånd

Socialbidrag
Se försörjningsstöd

Socialdirektör 090-16 17 71
Ewa Klingefors
mejl

Socialjänstens hus/socialkontoret 090-16 10 02

Socialpsykiatri 090- 16 21 43
Diana Holma
mejl

Säkerhetsfrågor 090-16 19 04
Åsa Jernbom
mejl

UFFE - Fältforskningsenhet 090- 16 48 16
Lisa A Lindberg
mejl

Ungdomsfrågor
Se barn- och ungdomsfrågor

Utvecklingsfrågor 090- 16 10 39
Dan Gideonsson
mejl

Utskänkningstillstånd
Se alkoholtillstånd

Äldrenämnden 090-16 18 58
Nils Larsson
mejl

Äldreomsorg 090-16 18 09
Ingela Gotthardsson
mejl

Sidan uppdaterad 2014-12-29 av Annelie Johansson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!