Kontakt med sakkunniga från A-Ö

Nedan hittar du en kontaktguide till sakkunniga inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

Anhörigkonsulenter
Lena Bergström  090-16 21 88
E-post
Inger Haraldsson 090-16 21 78
E-post

Arbetsmiljöfrågor
Se personalfrågor.

Avgifter 090-16 17 56
Lennart Hedin
E-post

Barn & ungdomsfrågor 090-16 36 61
Nanna Forsgren
E-post

Beredskap 090-16 10 39
Dan Gideonsson
E-post

Diariet 090-16 10 12
Yvonne Claesson
E-post

Ekonomi, budget och uppföljning 090- 16 10 97
Lennart Malm
E-post

Familjerätt 090-16 36 16
Katrin Bergqvist
E-post

Fastighetsfrågor 090-16 19 04
Åsa Jernbom
E-post

Folköl, tobak, nikotinläkemedel 090-16 36 44
Sture Bäckström
E-post

Funktionsnedsättning 090-16 21 89
Vivianne Dannelöv
E-post

Förebyggande arbete, narkotika, alkohol, kriminalitet
Se individ- och familjeomsorg

Försörjningsstöd (socialbidrag) 090-16 17 34
Leif Karlsson
E-post

Handikappomsorg
Se funktionsnedsättning.

Hemtjänst 090-16 20 09
Annette Johnsson
E-post

Projekt
Kristina Larsson 090-16 13 42
E-post

Individ- och familjenämnden
Erica Kågström 090-16 36 52
E-post

Individ- och familjeomsorg 090-16 10 65
Helén Andersson
E-post

IT-frågor 090- 16 10 97
Lennart Malm
E-post

Jämställdhetsfrågor
Kristina Larsson 090- 16 13 42
E-postKvalitetsfrågor 090-16 13 42
Kristina Larsson
E-post
MAR -medicinskt ansvarig för rehabilitering
Maria Lindström 090-16 18 28
E-post

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Yvonne Bergman   090-16 20 84
E-post
Annika Häggström 090-16 18 82
E-post

Missbruksfrågor 090-16 53 35
Mikael Bång
E-post

Personalfrågor 090-16 17 38
Hans-Erik Eriksson
E-post

Privata utförare 090-16 18 25
Carina Edberg
E-post

Personuppgiftslagen (PuL)  090-16 18 08
Camilla Nilsson
E-post

Rekrytering 090- 16 17 53
Ulrika Nordkvist
E-post
Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Caroline Björnholt 090-16 26 92
mejl

Kristina Halleröd 16 26 93
mejl
Serveringstillstånd
Se alkoholtillstånd

Socialbidrag
Se försörjningsstöd

Socialdirektör 090-16 17 71
Ewa Klingefors
E-post

Socialjänstens hus/socialkontoret 090-16 10 02

Socialpsykiatri 090- 16 21 43
Diana Holma
E-post

Säkerhetsfrågor 090-16 19 04
Åsa Jernbom
E-post

UFFE - Fältforskningsenhet 090- 16 48 16
Lisa A Lindberg
E-post

Ungdomsfrågor
Se barn- och ungdomsfrågor

Utvecklingsfrågor 090- 16 10 39
Dan Gideonsson
E-post

Utskänkningstillstånd
Se alkoholtillstånd

Äldrenämnden 090-16 18 58
Nils Larsson
E-post

Äldreomsorg 090-16 18 09
Ingela Gotthardsson
E-post

Sidan uppdaterad 2014-12-09 av Peter Malmsten Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!