Startsida Umeå kommun

Kontakt med sakkunniga A–Ö

Här hittar du en kontaktguide till sakkunniga i individ- och familjenämndens och äldrenämndens verksamheter.

Anhörigkonsulenter
Lena Bergström  
090-16 21 88
mejl

Inger Haraldsson
090-16 21 78
mejl

Arbetsmiljöfrågor
Se personalfrågor.

Avgifter
Lennart Hedin
090-16 17 56
mejl

Barn- och ungdomsfrågor
Nanna Forsgren
090-16 36 61
mejl

 

Diariet
Yvonne Claesson
090-16 10 12
mejl

Ekonomi, budget och uppföljning
Madeleine Salomonsson
090- 16 21 82
mejl

Familjerätt
Sofia Rönnholm
090-16 36 16
mejl

Fastighetsfrågor
Helen Abrahamsson
090-16 21 12
mejl

Folköl, tobak, nikotinläkemedel
Sture Bäckström
090-16 36 44
mejl

Funktionsnedsättning
Karolina Lundqvist
090-16 10 07
mejl

Förebyggande arbete, narkotika, alkohol, kriminalitet
Se individ- och familjeomsorg

Försörjningsstöd (socialbidrag)
Leif Karlsson
090-16 17 34
mejl

Handikappomsorg
Se funktionsnedsättning.

Hemtjänst
090-16 20 09
Annette Johnsson
mejl

Projekt
Kristina Larsson
090-16 13 42
mejl

Individ- och familjenämnden
Erica Kågström
090-16 36 52
mejl

Individ- och familjeomsorg
090-16 10 65
Camilla Tunell
mejl

IT-frågor
Helen Abrahamsson
090-16 21 12
mejl

Jämställdhetsfrågor
Kristina Larsson
090- 16 13 42
mejl

Kvalitetsfrågor 090-16 13 42
Kristina Larsson
mejl

MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering
Maria Lindström 090-16 18 28
mejl

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Yvonne Bergman   090-16 20 84
mejl

Missbruksfrågor
090-16 53 35
Mikael Bång
mejl

Personalfrågor
090-16 23 41
Åse Nymberg
mejl

Privata utförare
090-16 18 25
Carina Edberg
mejl

Personuppgiftslagen (PuL)  
Nils Larsson
090-16 18 58
mejl

Erica Kågström
090-16 36 52
mejl

Rekrytering
Ulrika Nordkvist
090- 16 17 53
mejl

Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Caroline Björnholt
090-16 26 92
mejl

Kristina Halleröd
090-16 26 93
mejl

Serveringstillstånd
Se alkoholtillstånd

Socialbidrag
Se försörjningsstöd

Socialdirektör
Karolina Lundqvist
090-16 10 07
mejl

Socialpsykiatri
Diana Holma
090- 16 21 43
mejl

Säkerhetsfrågor
Åsa Jernbom
090-16 19 04
mejl

Ungdomsfrågor
Se barn- och ungdomsfrågor

Utvecklingsfrågor
Helen Abrahamsson
090-16 21 12
mejl

Utskänkningstillstånd
Se alkoholtillstånd

Äldrenämnden
Ann Siklund
090-16 18 08
mejl

Äldreomsorgsdirektör
Pernilla Henriksson
090-16 17 84
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.