Kontakt med sakkunniga från A-Ö

Nedan hittar du en kontaktguide till sakkunniga inom individ- och familjenämndens samt äldrenämndens olika verksamhetsområden.

Anhörigkonsulenter
Lena Bergström  090-16 21 88
mejl
Inger Haraldsson 090-16 21 78
mejl

Arbetsmiljöfrågor
Se personalfrågor.

Avgifter 090-16 17 56
Lennart Hedin
mejl

Barn & ungdomsfrågor 090-16 36 61
Nanna Forsgren
mejl

Beredskap 090-16 10 39
Dan Gideonsson
mejl

Diariet 090-16 10 12
Yvonne Claesson
mejl

Ekonomi, budget och uppföljning 090- 16 10 97
Lennart Malm
mejl

Familjerätt 090-16 36 16
Katrin Bergqvist
mejl

Fastighetsfrågor 090-16 19 04
Åsa Jernbom
mejl

Folköl, tobak, nikotinläkemedel 090-16 36 44
Sture Bäckström
mejl

Funktionsnedsättning 090-16 21 89
Vivianne Dannelöv
mejl

Förebyggande arbete, narkotika, alkohol, kriminalitet
Se individ- och familjeomsorg

Försörjningsstöd (socialbidrag) 090-16 17 34
Leif Karlsson
mejl

Handikappomsorg
Se funktionsnedsättning.

Hemtjänst 090-16 20 09
Annette Johnsson
mejl

Projekt
Kristina Larsson 090-16 13 42
mejl

Individ- och familjenämnden
Erica Kågström 090-16 36 52
mejl

Individ- och familjeomsorg 090-16 10 65
Helén Andersson
mejl

IT-frågor 090- 16 10 97
Lennart Malm
mejl

Jämställdhetsfrågor
Kristina Larsson 090- 16 13 42
mejl

Kvalitetsfrågor 090-16 13 42
Kristina Larsson
mejl

MAR -medicinskt ansvarig för rehabilitering
Maria Lindström 090-16 18 28
mejl

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Yvonne Bergman   090-16 20 84
mejl
Annika Häggström 090-16 18 82
mejl

Missbruksfrågor 090-16 53 35
Mikael Bång
mejl

Personalfrågor 090-16 17 38
Hans-Erik Eriksson
mejl

Privata utförare 090-16 18 25
Carina Edberg
mejl

Personuppgiftslagen (PuL)  090-16 18 08
Camilla Nilsson
mejl

Rekrytering 090- 16 17 53
Ulrika Nordkvist
mejl

Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Caroline Björnholt 090-16 26 92
mejl

Kristina Halleröd 16 26 93
mejl

Serveringstillstånd
Se alkoholtillstånd

Socialbidrag
Se försörjningsstöd

Socialdirektör 090-16 17 71
Ewa Klingefors
mejl

Socialjänstens hus/socialkontoret 090-16 10 02

Socialpsykiatri 090- 16 21 43
Diana Holma
mejl

Säkerhetsfrågor 090-16 19 04
Åsa Jernbom
mejl

UFFE - Fältforskningsenhet 090- 16 48 16
Lisa A Lindberg
mejl

Ungdomsfrågor
Se barn- och ungdomsfrågor

Utvecklingsfrågor 090- 16 10 39
Dan Gideonsson
mejl

Utskänkningstillstånd
Se alkoholtillstånd

Äldrenämnden 090-16 18 58
Nils Larsson
mejl

Äldreomsorg 090-16 18 09
Ingela Gotthardsson
mejl

Dela
Sidan uppdaterad 2014-12-29 av Annelie Johansson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!