Startsida Umeå kommun

Kommunikation

Kommunikationsenheten har samordnande och övergripande ansvar för kommunikationsverksamheten i kommunen. Verksamheten indelas i

  • intern kommunikation riktad till kommunens anställda och förtroendevalda
  • kommunikation riktad till kommuninvånare.

Kommunikation via olika kanaler

Kommunikationen sker via olika kanaler som anpassas till respektive målgrupp. Vi har det övergripande ansvaret för kommunens webbplats www.umea.se/kommun som är kommunens viktigaste externa kanal. För att nå ut via massmedier har funktionen övergripande ansvar för kommunens pressmeddelanden, press­konferenser och övriga presskontakter.

Andra informationskanaler är till exempel broschyrer och trycksaker, annonsering, sociala kanaler, den digitala personaltidningen Insidan och webb-tv från kommunfullmäktiges sammanträden. Vi deltar också i eller ansvarar för innehållet i mässor och utställningar med kommunövergripande eller ämnes­specifik information.

Kommunikationsverksamhetens mål

 Alla kommunställda ska få den information de behöver för att klara sina arbetsuppgifter så bra som möjligt och känna sig delaktiga i beslut och processer.

Kommunens invånare ska få den information de behöver för att

  • kunna delta i den demokratiska processen
  • vara tillräckligt insatta i den service som kommunen erbjuder
  • känna till utvecklingen av Umeå.

Grunden för vårt arbete

Utgångspunkt för vårt arbete är Umeå kommuns övergripande mål. Ledorden för kommunikationsfunktionen är objektivitet och tydlighet. Vår uppgift är att göra det svårbegripliga begripligt och informationen lättillgänglig för samtliga målgrupper.

Vi vill bli bättre

Kommunikationsenheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001, vilket bland annat innebär att vi systematiskt arbetar med ständiga förbättringar. Vi vill därför gärna att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. Mejla dina synpunkter till kommunikation@umea.se Vi lovar att påbörja ärendet och svara dig inom tre arbetsdagar.

Sidan har granskats 2018-10-02

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunikationsenheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.