Startsida Umeå kommun

Övriga kommunikatörer

Kommunikatörer i andra kommunala verksamheter:

Verksamhet

Namn

Mejl

Telefon

Näringslivsservice

Linus J. Stark

linus.j.stark@umea.se

090-16 30 22, 070-283 28 85

Umeå turistbyrå

Erja Back

erja.back@umea.se

090-16 34 24, 070-647 62 78

Dragonskolan

Marie Nygren

marie.nygren@umea.se

070-235 15 50

Forslundagymnasiet

Siv Andersson

siv.andersson@umea.se

090-16 41 60

Midgårdsskolan

Therése Swärd

therese.svard@umea.se

090-16 59 59, 072-716 22 01

Kvinnohistoriskt museum

Maria Hedberg

maria.hedberg@umea.se

090-16 33 62, 070-390 11 78

Viva komvux

Lars-Erik Sundström

lars-erik.sundstrom@umea.se

090-16 30 54

 

Kommunikatörer i kommunala bolag:

Bolag

Namnn

Mejl

Telefon

AB Bostaden

Hanna Olsson

hanna.olsson@bostaden.umea.se

090-17 76 60
070-605 48 47

Infrastruktur i Umeå AB (Inab)

Linda Eriksson

linda.a.eriksson@umea.se

070-552 67 62

Nolia AB

Tommy Abrahamsson

tommy.abrahamsson@nolia.se

090-16 34 00
070-588 27 77

Umeå Energi AB

Sofia Alfredsson

sofia.alfredsson@umeaenergi.se

090-16 02 18
070-633 22 13

Umeå Hamn AB

Linda Eriksson

linda.a.eriksson@umea.se

070-552 67 62

Umeå Parkerings AB (Upab)

Ulla Segerstedt

ulla.segerstedt@umea.se

090-16 15 66

Vatten- och avfallskompetens i norr AB (Vakin)

Anna-Lena Fomin

anna-lena.fomin@vakin.se

090-16 14 48
070-760 20 07

Vatten- och avfallskompetens i norr AB (Vakin)

Simone Andersson

simone.andersson@vakin.se

090-16 13 83
0730-228 850

Vatten- och avfallskompetens i norr AB (Vakin)

Mikael Valmsjö

mikael.valmsjo@vakin.se

090-16 14 56
070-215 88 56

Vatten- och avfallskompetens i norr AB (Vakin)

Johan Sjödin

johan.sjodin@vakin.se

090-16 37 34
070-543 96 62

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.