Startsida Umeå kommun

Kommunledningsstab

Kommunledningsstaben omfattar nämndkansli, juridik, utredning, kvalitetsledning och administrativ service till kommunalråd och förvaltningsledning.

Kommunledningsstaben är kommunens centrala funktion för administrativ verksamhetsutveckling, dokument- och informationshantering och juridiskt stöd. Kommunens valkansli ingår också i kommunledningsstaben.

Våra jurister bistår kommunens verksamheter, nämnder, styrelser och bolag med information, rådgivning och utbildning. De hjälper kommunens verksamheter, nämnder, styrelser och bolag vid förhandlingar och de för kommunens talan inför domstol.

Nämndskansliet är central registratur för kommunen och ansvarar för kommunens centrala mejl. Nämndkansliet samordnar ärendeberedning och är sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott.

Valnämndens kansli servar valnämnden, som är en lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige och andra val som riksdagen beslutar om.

I vårt kvalitetsarbete ingår bland annat att kartlägga, utveckla och förvalta administrativa processer och förvaltningsrutiner.

Varför behövs effektiv administration och god förvaltning?

Den offentliga verksamheten styrs av lagar och regler som bland annat ska ge medborgare insyn i kommunens alla verksamheter och se till att kommunen fattar bra och lagliga beslut. Enskilda personers integritet ska skyddas och kommunen ska också ge möjlighet för framtida forskning om det som görs och har gjorts.

Kommunen ska på ett enkelt, snabbt, säkert och lättillgängligt sätt ge medborgare och företagare tillgång till de tjänster som kommunen erbjuder.

Kommunen måste därför ha effektiva och säkra administrativa funktioner i form av regler, rutiner och teknik som stöd vilka underlättar för all kärnverksamhet.

Den tekniska utvecklingen samt medborgarnas och företagens ökade krav på tillgänglighet till våra tjänster är en stor drivkraft till att kommunen hela tiden måste vidareutveckla sina administrativa rutiner och arbetssätt.  

Tillsammans med traditionell utredningsverksamhet och insatser för god förvaltningskultur arbetar vi med verksamhetsutveckling inom
e-förvaltning och e-tjänster.

Vi stödjer andra förvaltningar i deras arbete att kartlägga, utveckla och förvalta administrativa processer och förvaltningsrutiner.

Personal

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Mobiltelefon

Jan Bergman

kommunikationsdirektör

mejl

090-16 12 59

070-320 25 00

Peter Bergman

systemadministratör

mejl

090-16 12 19

070-207 34 49

Vanessa Holmlund

assistent

mejl

090-16 12 10

072-716 12 10

Tordleif Hansson

utredare

mejl

090-16 12 49

070-356 12 49

Anna Holmstedt

nämndsekreterare

mejl

090-16 23 98

072-218 61 81

Olov Häggström

utredare

mejl

090-16 12 40

076-787 22 27

Tomas Jakobsson

kommunsekreterare

mejl

090-16 12 37

070-238 22 32

Carina Lidgren Heimersson

kommunjurist

mejl

090-16 12 54

070-586 12 54

Emma Lundström

jurist

mejl

090-16 14 13

070-278 58 12

Kerstin Magnusson

nämndadministratör

mejl

090-16 12 43

 

Lennart Nilsson

jurist

mejl

090-16 12 08

 

Marie Sandström

assistent

mejl

090-16 12 35

070-630 12 35

Therese Stellén

assistent

mejl

090-16 40 15

070-361 57 32

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.