Startsida Umeå kommun

Stadsarkiv

Stadsarkivets två huvuduppgifter är

  • att ansvara för Umeå kommuns arkiv- och dokumenthantering och ge råd och anvisningar till kommunens myndigheter, bolag och stiftelser
  • att vara Umeå kommuns centrala arkivdepå för protokoll, socialtjänstakter, skolbetyg, husritningar med flera kommunala handlingar.

Stadsarkivet ska se till att kommunen följer arkivlagen och arkivförordningen. Kommunens centrala hjälpmedel för hantering av dokument kallas dokumenthanteringsplaner. Dessa utarbetas av respektive kommunal verksamhet i samarbete med Stadsarkivet.

Stadsarkivet förvarar, tillgängliggör och tillhandahåller det material som finns i vårt centrala arkiv på Umestan. Stadsarkivet har också viss utställningsverksamhet och tar emot studiebesök enligt önskemål.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.