Startsida Umeå kommun

Personal, stadsarkivet

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Stadsarkivare

Niklas Ljungholm

mejl

090-16 59 10

Arkivarie

Carl-Oskar Lundström

mejl

090-16 59 11

IT-arkivare

Greger Ferm

mejl

090-16 59 35

IT-arkivarie

Tommy Lindström

mejl


Arkivassistent

Marita Eklund

mejl

090-16 57 82

Arkivassistent

Eva Leander Jakobsson

mejl

090-16 57 82

Arkivassistent

Eva Gardek

mejl

090-16 57 82

Arkivassistent

Inga-Lill Bäckström Lang

mejl

090-16 57 83

Arkivassistent

Claes Berggren

mejl

 

 

Kontaktformulär:

Fyll i vilken kundkategori du tillhör: *
Multiple selection

Kopior: *
Multiple selection


Svar önskas per: *
Multiple selection

Kontakt

Stadsarkivet
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 57 82 (forskarservice), vardagar klockan 9–12 och 13–16

mejl

Stadsarkivet finns på Umestan företagspark, hus 2, våning 2. Umestan är det gamla regementsområdet I 20, cirka två kilometer nordväst om Umeå centrum.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.