Startsida Umeå kommun

Personal, stadsarkivet

Stadsarkivet
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 57 82 (forskarservice), vardagar klockan 9–12 och 13–16

stadsarkivet@umea.se

Stadsarkivet finns på Umestan företagspark, hus 2, våning 2. Umestan är det gamla regementsområdet I 20, cirka en kilometer nordväst om Umeå centrum.

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Stadsarkivare

Niklas Ljungholm

niklas.ljungholm@umea.se

090-16 59 10

Arkivarie

Carl-Oskar Lundström

carloskar.lundstrom@umea.se

090-16 59 11

IT-arkivarie

Tommy Lindström

tommy.lindstrom@umea.se

090-16 59 35

Arkivassistent

Marita Eklund

marita.eklund@umea.se

090-16 57 82

Arkivassistent

Eva Leander Jakobsson

eva.leander@umea.se

090-16 57 82

Arkivassistent

Eva Gardek

eva.gardek@umea.se

090-16 57 82

Arkivassistent

Inga-Lill Bäckström Lang

inga-lill.backstrom@umea.se

090-16 57 83

Arkivassistent

Magnus Hahn


 

Arkivassistent

Lasse Koski Anjou 

Kontaktformulär:

Fyll i vilken kundkategori du tillhör: *
Multiple selection

Kopior: *
Multiple selection


Svar önskas per: *
Multiple selection

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.