Startsida Umeå kommun

Ledning, Äldreomsorg

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Äldreomsorgsdirektör

Pernilla Henriksson

pernilla.henriksson@umea.se

090-16 17 84

Personalchef

Åse Nymberg

ase.nymberg@umea.se

090-16 23 41

Ekonomichef

Madelaine Salomonsson

madelaine.salomonsson@umea.se

090-16 21 82

Ledningskoordinator äldreomsorg

Nils Enwald

nils.enwald@umea.se

090-16 18 58

Verksamhetschef
Din kommunala hemtjänst

Annette Johnsson

annette.johnsson@umea.se

090-16 20 09

Verksamhetschef
Hälso- och sjukvård i hemmet

Camilla Lundgren

camilla.lundgren@umea.se

090-16 17 82

Verksamhetschef
Vård- och om­sorgs­boende samt kortidsboende

Malin Sundbom

malin.sundbom@umea.se

090-16 35 81

Verksamhetschef
Förebyggande insatser (Prevention)

Anette Westin

anette.westin@umea.se

090-16 48 15

Verksamhetschef Myndighetsutövning äldre

Sanna Stenlund

susanna.stenlund.soc@umea.se

090-16 49 91

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.