Startsida Umeå kommun

Ledning, Äldreomsorg

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Äldreomsorgsdirektör

Pernilla Henriksson

mejl

090 16 17 84

Personalchef

Åse Nymberg

mejl

090-16 23 41

Ekonomichef

Madelaine Salomonsson

mejl

090-16 21 82

Ledningskoordinator äldreomsorg

Anna Karlander

mejl

090-16 18 58

Verksamhetschefer

 

 

 

Hemtjänst

Annette Johnsson

mejl

090-16 20 09

Hälso- och sjukvård i hemmet

Britta Edström

mejl

090-16 17 82

Vård- och omsorgsboende samt kortidsboende

Malin Sundbom

mejl

090-16 35 81

Förebyggande insatser

Anette Westin

mejl

090-16 48 15

Utredning/bistånd

vakant

 


 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.