Startsida Umeå kommun

Personal, ekonomifunktionen

 

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Ekonomi
Susanne Aidanpää

ekonomidirektör

mejl

090-16 11 07, 073-094 74 66

Budget och finans
Lennart Malm

budget- och finanschef

mejl

090-16 10 97, 070-685 17 60

Mats Sundqvist

controller

mejl

090-16 10 04, 070-624 61 74

Anette Sjödin

controller

mejl

090-16 11 06, 070-244 06 59

Anita Johansson

controller

mejl

090-16 11 10, 070-568 43 40

Anna-Karin Nilsson

portföljförvaltare

mejl

090-16 11 14

Anna Westerlund

controller

mejl

090-16 11 05

Stefan Boström

controller

mejl

090-16 51 02, 070-995 08 30

Redovisning
Monica Fryxå 

redovisningschef

mejl

090-16 11 60, 070-646 11 60

Johan Eriksson

controller

mejl

090-16 10 36, 072-546 65 12

Seija Königsson

controller

mejl

090-16 11 67, 073-073 29 70

Ahmad Ghasimi

ekonom

mejl

090-16 30 91

Inköpsprocessen
Mattias Gleisner

ekonom

mejl

090-16 30 98

Sofia Lundberg

ekonom

mejl

090-16 51 17

Ingela Holmner

ekonomiassistent

mejl

090-16 51 03, 070-331 14 36

Inga-Lill Bäckström

ekonomiassistent

mejl

090-16 51 12

Kundreskontra/krav
Siv Persson

gruppledare

mejl

090-16 11 20

Hanna Bäckström

ekonom

mejl

090-16 11 27

Doris Lindstedt

ekonom

mejl

090-16 11 19

David Häggling

ekonom

mejl

090-16 11 13

Christina Eriksson

ekonom

mejl

090-16 11 86

Upphandling
Urban Helmersson

upphandlingschef

mejl

090-16 15 70

Pia Wangbergh

bitr upphandlingschef

mejl

090-16 15 65, 070-695 01 81

Dick Ekström

upphandlare

mejl

090-16 15 74, 070-508 10 94

Ulrika Dahlbom Erlingsson

upphandlare

mejl

090-16 11 30, 070-577 36 30

Martin Deverud

upphandlare

mejl

090-16 15 76, 070-969 15 76

Rickard Fredriksson

upphandlare

mejl

090-16 15 96, 070-253 22 09

Johanna Hellqvist

upphandlare

mejl

090-16 15 63, 070-696 88 57

Göte Jacobsson

upphandlare

mejl

090-16 15 61, 070-514 67 66

Nathalie Olofsson

upphandlare

mejl

090-16 15 64, 072-247 63 22

Anders Westman

upphandlare

mejl

090-16 15 75, 070-550 53 21

Victoria Westergren

upphandlare

mejl

090-16 15 62, 070-375 12 03

Anders Blom

upphandlare

mejl

090-16 15 73, 070-224 82 79

Ann-Christine Oscarsson

upphandlingsassistent

mejl

090-16 15 67, 070-879 14 00

Rickard Bratvold

e-handel

mejl

090-16 17 19, 070-086 17 28

Utbildning
Lena Höök Gustafsson

ekonomichef

mejl

090-16 35 84, 070-653 35 84

Urban Blomdahl

controller/personalledare

mejl

090-16 12 89, 070-581 58 11

Anders Gärding

ekonom

mejl

090-16 56 69, 070-347 47 02

Rune Johansson

ekonom

mejl

090-16 17 51

Margurithe Stenlund

ekonom

mejl

090-16 56 75

Katrin Holgersson

ekonom

mejl

090-16 12 78

Monica Bäckström

ekonom

mejl

090-16 17 93

Lars Skånberg

controller

mejl

090-16 11 09

Annika Hedman

ekonom

mejl

090-16 59 64, 070-559 59 64

Jonas Stenlund

ekonom

mejl

090-16 17 52, 070-616 24 17

Maria Murgren

ekonom

mejl

090-16 24 04, 070-885 44 75

Peter Säbom

ekonom

mejl

090-16 40 25, 070-696 70 25

Vård och omsorg
Madelaine Salomonsson

ekonomichef

mejl

090-16 21 82, 070-618 44 37

Jan Sjöstedt

controller

mejl

090-16 18 05, 070-327 93 87

Monika Norlin

controller

mejl

090-16 18 56, 072-556 53 30

Carina Nylander

controller

mejl

090-16 11 75, 070-655 47 51

Ida Arvidsson

ekonom

mejl

090-16 29 05, 070-371 29 05

Cecilia Andersson

ekonom

mejl

090-16 17 59

Helene Lindgren

ekonom

mejl

090-16 35 06, 070-225 14 97

Johan Eriksson Holmberg

ekonom

mejl

090-16 10 36, 072-546 65 12

Lotta Holmberg

ekonom

mejl

090-16 10 35, 072-216 99 00

Evelin Frölander

ekonom

mejl

090-16 35 01, 070-316 35 01

Henrik Wikström

ekonom

mejl

090-16 19 65, 070-611 16 62

Samhällsbyggnad
Marcus Bystedt

ekonomichef

mejl

090-16 16 23, 072-226 13 30

Anders Moberg

ekonom

mejl

090-16 23 96

Anneli Lyxell

controller

mejl

090-16 23 95, 070-610 23 95

Carina Johansson

ekonom

mejl

090-16 23 36

Elisabet Forsgren

ekonom

mejl

090-16 16 03

Jonas Karlberg

ekonom

mejl

090-16 56 76

Julia Isberg

ekonom

mejl

090-16 11 17

Monia Sundelin

controller

mejl

090-16 11 08, 070-554 09 19

Peder Johansson

controller

mejl

090-16 22 41

Peter Gustafsson

controller

mejl

090-16 33 78, 070-697 33 78

Viktoria Danielsson

ekonom

mejl

090-16 33 79

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.