Startsida Umeå kommun

Processtöd

I projektet processtöd ska kunskap byggas upp för framtida beslut om inriktning, förutsättningar och former för processtödsverksamhet i Umeå kommun. Projektets mål är att utarbeta förslag till och rekommendation för utformning av Umeå kommuns framtida processtöd i syfte att kunna säkra kvalitet, effektivitet och värdeskapande invånare i Umeå.

Delprojektet startade i augusti 2015. Fokus i projektet är omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.