Startsida Umeå kommun

Kontaktuppgifter, personalfunktionen

Funktion

Mejl

Telefon

Jobbsupport

jobb@umea.se

090-16 10 99, tryck 1

Personal direkt

personaldirekt@umea.se

090-16 10 99, tryck 2

Bemanningscentrum, skola

bcskola@umea.se

090-16 12 00, tryck 1

Bemanningscentrum, vård och omsorg

bemanning.omsorg@umea.se

090-16 12 00, tryck 2

Birgitta Forsberg

Birgitta Forsberg
personaldirektör
tf chef Rekrytering och bemanning
090-16 11 71
070-342 75 71
birgitta.forsberg@umea.se

Enhetschefer

Monica Vestberg
tf enhetschef, Lön och pension
090-16 12 93
070-326 11 21
monica.vestberg@umea.se

Patrik Carlsson

Patrik Carlsson
enhetschef, Arbetsmiljö och hälsa
090-16 23 94
070-207 08 81
patrik.carlsson@umea.se

Birgitta Forsberg

Birgitta Forsberg
personaldirektör
enhetschef, Utveckling och ledarskap
090-16 11 71
070-342 75 71
birgitta.forsberg@umea.se

Erica Forsman

Erica Forsman
enhetschef, Lönesupport
090-16 11 63
0730-86 00 39
erica.forsman@umea.se

Annika Hultdin Hofverberg

Ida Berginström
enhetschef, Bemanningscentrum
090-161735
073-038 4430
ida.berginstrom@umea.se 

Stefan Larsson

Stefan Larsson
förhandlingschef
enhetschef, Förhandling och arbetsrätt
090-16 11 73
070-689 11 73
stefan.larsson.2@umea.se

Stab

Kerstin D Persson

Kerstin D Persson
personaladministratör, stab
090-16 11 56
070-615 11 56
kerstin.d.persson@umea.se

Fredrik Åberg

Fredrik Åberg
ledningskoordinator, stab
090-16 17 39
070-559 02 12
fredrik.aberg@umea.se

Personalchefer

Åsa Bergström

Åsa Bergström
personalchef, Utbildning
090-16 11 76
070-336 11 76
asa.bergstrom.2@umea.se

Maj-Lis Jakobsson

Maj-Lis Jakobsson
personalchef, Samhällsbyggnad,
Tillväxt och Stödfunktionerna
090-16 33 34
070-365 52 79
maj-lis.jakobsson@umea.se

Åse Nymberg

Åse Nymberg
personalchef, Stöd och omsorg
samt Äldreomsorg
090-16 23 41
070-396 23 41
ase.nymberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.