Startsida Umeå kommun

Umeåregionens brandförsvar

Organisation och uppdrag

Umeåregionens brandförsvar leds politiskt av brand-och räddningsnämnden där även brandstyrkorna i Vindeln och Robertsfors ingår.

Ett av Umeåregionens brandförsvars främsta uppgifter är att arbeta med förebyggande brandskyddsåtgärder genom att bland annat utföra tillsyn av anläggningar som hanterar brandfarliga varor, besiktning av om-, till- och nybyggnationer. Dessutom svarar vi för insatsplanering, brandorsaksutredningar och riskanalyser.

Räddning

Vi svarar för utryckningstjänst och personalberedskap. Dessutom arbetar vi bland annat med övning, utbildning, insatsplaner, metodutveckling och skyddsverksamhet.

Säkerhet

Vi ska följa riskutvecklingen i samhället och arbeta för ett gott skydd och god säkerhet för de som bor, vistas eller verkar i Umeå vad avser liv, miljö och egendom. Vi ska även arbeta för att eliminera och reducera riskkällor, planera och genomföra skadebegränsande och/eller skadeavhjälpande insatser. Säkerhetsarbetet i Vindeln och Robertsfors kommuner leds av kommunstyrelsen.

Verksamheten leds politiskt av brand-och räddningsnämnden.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 22 00 (växel)
090-16 22 20 (kvällstid)

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Signalvägen 14, Umeå brandstation

Lars Tapani, brandchef

Lars Tapani
brandchef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.